Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

33 träffar

LEKTION 3: INSTRUKTIONER

Den tredje lektionen består av två moment. Under lektionen kommer eleverna att arbeta mer med instruktioner. Eleverna kommer att få öva på att ge varandra instruktioner och ni kommer att märka att det...

LEKTION 1: DANSA

Under första lektionen kommer du att introducera begreppet programmering för dina elever. Eleverna kommer även att bekanta sig med begreppen instruktion och algoritm och öva på att förstå dem genom at...

LIKHETER OCH SKILLNADER?

3. LIKHETER OCH SKILLNADER A) Vilka likheter och skillnader finns det mellan till exempel en daggmask och en gråsugga? Åskådliggör tankarna via ett Venndiagram, Likheter och skillnader. Antingen går n...

FEM STEG TILL JORD

4. FEM STEG TILL JORD A) Gå ut till ett område där det finns mycket träd och buskar. Detta är en övning där eleverna ska leta efter löv i olika nedbrytningsstadier, Fem steg till jord. Kanske är det s...

FÖRMULTNINGSPLANKAN

5. FÖRMULTNINGSPLANKAN  A) Genom att samla olika saker av olika material och fundera över vad som händer vid nedbrytning kan eleverna förstå att olika material har olika nedbrytningstider. Gå ut och s...

Kopieringsmaskinen

DOKUMENT KOPIERINGSMASKINEN ATT SKRIVA UT.

Robotar

”RUTNÄT” ”ROBOTAR” ATT SKRIVA UT

Danskort

”DANSKORT” ATT SKRIV UT De två sista bilderna av ”danskorten” är ”parenteskort” och ”loopkort” som ska användas i Lektion 2. Danskorten finns även bifo...

Filer och länkar till ”Vem ska bo i terrariet?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Filer och länkar till ”Hur många ben har hen?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.