Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

292 träffar

Plast i havets ekosystem

Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig.  Plast är ett material som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av människans användning av plastprodukter?

Utveckla dina resonemang i Samhällskunskap och SO

Det här arbetsområdet är språkutvecklande och handlar om att utveckla elevernas förmåga att resonera, främst kring orsaker. Ta del av dokument som förklarar, förtydligar, exemplifierar och konkretiserar vad det innebär att resonera. Innehållet vänder sig till både dig och dina elever.

Ett mjukare Malmö

På den här sidan hittar du stödmaterial att använda i undervisningen kopplat till arbetet Ett mjukare Malmö. Även om materialet riktar sig främst till årskurs 5 kan stödmaterialet här på sidan användas och anpassas till elever i andra årskurser.

Malmös judiska historia

Syftet med undervisningsmaterialet Malmös judiska historia är att eleverna ska lära sig mer om den judiska närvaro som funnits i Malmö historiskt. Sedan mitten 1800-talet har det funnits en judisk närvaro i staden.

Givande läsning – för alla elever

Hur får man till gemensam läsning i skolan, som fungerar för alla? I det här upplägget får eleverna välja mellan två olika romaner, och mellan olika uppgifter. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för studiero, läsmotivation och lärande.

Kärlek och hat på sociala medier

TEMAT ”MIN DIGITALA VARDAG” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Värdegrund och sociala medier Kärlek och hat på sociala medier I det här området reflekterar eleverna över hur deras eget mående p...

Rörelse i skolan och fritids

Att organisera fysisk aktivitet och rörelse inom ramen för undervisningen i skolan kräver planering och här hittar ni spännande varianter med rörelse under lektionstid.

Venndiagram

Jobbar du med att jämföra olika begrepp eller kanske du jämför två litterära verk - ta hjälp av Venndiagram för att både tänka kring och visualisera likheter och skillnader!

Så här delar du material för undervisning på Malmö delar

Det kollegiala samarbetet har blivit viktigare än kanske någonsin förut. Nu står vi inför ett gemensamt problem och löser det tillsammans. Har du material som lämpar sig för distansundervisning eller...

Planera idrottsdagar för gemenskap och samarbete

Här får du ta del av tankar och upplägg kring hur man kan ordna idrottsdagar med stort elevansvar för en starkare gemenskap i och utanför skolan. Du får också massor av förslag på vad du kan fylla en idrottsdag med!