Gå direkt till innehållet

Norsk kurragömma

Så här går det till:

En variant på kurragömma fast tvärtom.

Lämplig plats: Ett större område med bra gömställen.

Vad behövs: Inga saker

Gör så här:

  1. Alla deltagare räknar till exempelvis 50 utom en som gömmer sig någonstans.
  2. När de andra har räknat klart ska de leta upp den som gömt sig.
  3. När någon hittar den gömde ska den tyst gömma sig tillsammans med honom/henne.
  4. Efterhand hittar fler och fler gömstället och till slut gömmer sig alla på samma ställe.
  5. Den som hittade gömstället först får bli ny gömmare i nästa runda.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.