Gå direkt till innehållet

Sökning på 'källkritik'

22 träffar

Källkritik för förskoleklass

Källkritik är en viktig del i barn och ungdomarnas vardagliga liv. Både i skolan och på fritiden behöver barn tidigt vara medvetna om att inte tro på allt man hittar på nätet och att veta när man kan lita på det man läser. I denna resurs hittar du en PowerPoint och en liten film som fungerar som underlag för att diskutera källkritik i förskoleklasser eller på de lägre stadierna.

Historia åk 7-9: Allmänna begrepp

Under allmänna begrepp definieras begrepp som till exempel förändring, kontinuitet och källkritik. Tanken med momentet är att eleverna ska förstå de allmänna begreppen inom historieämnet för att sedan...

Sökkritiska frågor – om informationssökning

Att elever söker efter information på nätet är idag en självklarhet. Informationssökning har både blivit viktigare men samtidigt osynligare. I den här resursen presenteras begreppet sökkritik och hur du kan jobba med sökkritik i din undervisning. 

Hur genomskådar jag budskapet i vad som sägs på nätet, sociala medier eller andra medier?

Källkritik spänner över en mängd områden och det finns gott om arbetsmaterial att välja ur. Redan från årskurs 1 kan ämnet introduceras för att lägga grunden till ett källkritiskt förhållningssätt och...

Sant eller falskt? En källkritisk övning

Tänk själv! Är Loch Ness-monstret världens sista dinosaurie? Finns det tvillingar som sitter ihop? Glömde de första människorna på månen kvar en astronaut? Man ska inte tro på allt vad folk säger. Med det kan också vara så att det som låter som tidernas värsta rövarhistoria verkligen har hänt på riktigt.

Deepfake – En framtid full av falska nyheter?

Deepfake är en faktamanipulering som är ännu svårare att avslöja eftersom den använder teknik som klipper in en person i ett sammanhang som inte stämmer. Idag kan den som har en hyfsad dator och ett tillräckligt stort intresse skapa filmerna.

Bilder och upphovsrätt

I den här resursen presenterar Bram Bresseleers, skolbibliotekarie på Höjaskolan, en genomgång i två delar om bilder och upphovsrätt. En viktig bit i arbetet med källkritik då eleverna uppmärksammas p...

Övertyga den andre

Strategin ”Övertyga den andre” kan fungera som ett sätt att stötta och motivera elever till mer koncentrerad och aktiv läsning, i synnerhet när det gäller faktatexter. Aktiviteten kan ocks...

1800-talet: Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen under 1800-talet förändrades Malmö snabbt från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Kritiskt tänkande eller okritiskt tänkande

(Brasklapp – detta arbetsområde förutsätter att elever redan känner till grunderna för kritiskt tänkande. Detta arbetsområde är att betrakta som en lämplig uppföljning till någon form av grundku...