Gå direkt till innehållet

Under våren 2018 uppmärksammades nyordet ”deepfake”. Då hade det i flera år redan talats om ”fake news”, ett fenomen som hade oroat såväl media som lärare men nu kom alltså även debatten om deepfake igång. Deepfake är en faktamanipulering som är ännu svårare att avslöja eftersom den använder teknik som klipper in en person i ett sammanhang som inte stämmer. Deepfake syftar till att föra publiken bakom ljuset och krävde inledningsvis ordentligt med resurser för att kunna manipulera rörlig bild. Idag kan den som har en hyfsad dator och ett tillräckligt stort intresse skapa filmerna.

Tekniken användes tidigt till att klippa in kändisars ansikten i porrfilmer och snart också för att skapa deepfake inom politiken. Det vill säga att få människor att tro på falska nyheter. Till exempel användes manipulerade bilder och ljud för att skapa en falsk film som visade hur Barack Obama sågade sin efterträdare Donald Trump och i samma veva berättade att han själv skulle ägna sig åt golf i framtiden.

Deepfake tar falska nyheter till en ny nivå där det ganska enkelt går att få det att se ut som att personer säger och gör sådant som de varken har sagt eller gjort. Om manipulationen inte genomskådas kan det få stora konsekvenser.

Nöjesindustrin ser stora möjligheter men för media och samhällsklimatet, demokratin och förtroendet för politiker är det oroande. När välsminkade lögner paketeras och serveras kan fördomar bekräftas och snabbt spridas vidare. Deepfake är däremot ganska säkert här för att stanna.

 

 

Jobba med deepfake i din undervisning

I skolan behöver vi uppmärksamma, diskutera och resonera kring fenomenet för att göra eleverna medvetna och kritiska i sitt förhållningssätt. Nedan följer ett diskussionsmaterial med flera klipp att titta på med tillhörande övningar och frågor att diskutera  tillsammans.

Materialet är tänkt att fungera som en grund för fortsatt arbete och kan utmynna i såväl argumenterande tal och -text som debatter, krönikor och essäer. Även vinklingen kan varieras på flertalet sätt och i olika ämnen och därför passa inom såväl etik och moral, historieförfalskning, källkritik, argumentationsteknik, demokratidiskussioner eller samhällsfrågor.

 

Resursens tidsåtgång

Tiden kan varieras beroende på uppföljning men diskussionsunderlaget passar för 1 till 2 lektioner.

 

Del 1

A) Titta tillsammans i klassen på klipp som visar deepfake

 

B) Diskutera i grupper på 4 till 5 personer

 • Vad är det vi har sett?
 • Vilka tankar väcker det hos oss?
 • Reflektera kring hur det kan se ut i historiebeskrivningar om denna teknik får fäste.

 

Del 2

Film- och nöjesindustrin ser oändliga möjligheter med tekniken där man kan förvandla och leka med ansikten och personligheter.

A) Titta på följande två TED-talk tillsammans som ger en bild av nöjesindustrins iver över tekniken

 

B) Diskutera i smågrupper på 4 till 5 personer

 • Vilka positiva effekter kan den nya tekniken ha för film- och nöjesindustrin?
 • Vilka andra positiva följder kan tekniken få? Kan du tänka ut andra användningsområden? Tankestartare: möten, lärare, gamla människor, ensamma …
 • Vilka faktorer och intressen driver utvecklingen av deepfake inom nöjesindustrin?

 

Del 3

A) Skriv eller läs följande på tavlan högt för eleverna

”Demokrati är en förhållandevis modern företeelse även i Sverige. Allmän och lika rösträtt är ännu inte 100 år gammal. Demokrati bygger på att människor är någorlunda insatta i vad som händer i samhället och att de kan skilja på sanning och lögn. Vad händer med demokratin när vi inte längre kan tro på vad vi hör och ser? Vem kan man lita på då?”

 

B) Skriv ner vad som oroar

Be eleverna ha papper och penna redo och att de ska skriva ner saker som de kommer på under klippets gång som kan vara oroande kring hur Deepfake kan underminera sanningen och hota demokratin.

 

C) Titta på klipp om deepfake

 

D) Diskutera i helklass

Diskutera på vilka olika sätt demokratin kan hotas genom en ökad användning av deepfake. Lista det som kommer upp som punkter på tavlan. Numrera därefter de olika punkterna efter det som ni enas om är mest oroande – minst oroande.

 

E) Låt eleverna enskilt ta ställning

Nu ska eleverna ta ställning till följande etiska dilemman genom att skriva bokstaven för dilemmat och därefter JA eller NEJ samt några meningar som motiverar ställningstagandet. Cirka två minuter till varje dilemma:

 1. En skådespelare dör mitt i inspelningen och man använder deepfake för att färdigställa filmen.
 2. En viktig och sammanhållande politiker dör mitt i ett för landet känsligt skede och regeringen använder deepfake för att ”hålla honom vid liv” till krisen har blåst över.
 3. Deepfake används för att få det att se ut som att flera av världens mest kända politiker är på olika platser i världen för att visa hur viktigt det är att vi agerar snabbt för miljön. De visar på plats smältande isar på Antarktis och hur Amazonas brinner.
 4. Västvärlden får på nyheterna se hur Kina och Nordkoreas ledare kommer överens i viktiga frågor kring miljö och nedrustning. Men inslaget är helt osant och till för att lugna ner människor.
 5. På ett demensboende bestämmer man sig för att använda deepfake för att låta patienterna prata med hologram av döda släktingar som de ständigt frågar efter.
 6. Skriv fritt i två minuter: Finns det tillfällen då det är etiskt försvarbart att använda deepfake inom politiken eller inom det privata?

 

Med denna bakgrund och med ökad kunskap kring deepfake kan du som pedagog antingen låta det vila för att påminna om det med jämna mellanrum vid lämpliga tillfällen eller fördjupa er ytterligare genom att knyta det till en uppgift som passar i ditt ämne och din årskurs.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.