Gå direkt till innehållet

Att elever söker efter information på nätet är idag en självklarhet. Informationssökning har både blivit viktigare men samtidigt osynligare. I den här resursen presenteras begreppet sökkritik och hur du kan jobba med sökkritik i din undervisning. 

Följande begrepp presenteras översiktligt:

 • sökkritik
 • algoritmer
 • träfflista
 • digitala spår

 


Kort bakgrund

 

Begreppet sökkritik

Sökkritik är en sammanfogning av källkritik och informationssökning och kan ses som ett komplement till källkritik. Det handlar alltså om att inta ett kritiskt förhållningssätt redan innan du har börjat läsa eller titta på källan. Sökkritik visar på vilka utmaningar sökningar på nätet kan innebära:

 • hur ditt agerande på nätet (länkande, gillande, delande och googlande) påverkar vad du ser
 • hur du formulerar din sökning kan påverka det du kommer att hitta
 • grundläggande principer bakom rankning av sökresultat

Ett kritiskt förhållningssätt kan innebära:

 • vilken sökmotor som väljs
 • val av sökord
 • hur du förhåller dig till träfflistan
 • Googles monopolliknande ställning.

 

Algoritmer

När du söker på nätet om vaccin så presenteras svaren i en ordning baserad på webbplatsens popularitet – inte på dess vetenskapliga auktoritet. Algoritmer är instruktioner som bestämmer vilka websidor som hittats och i vilken ordning de presenteras. Vid de flesta sökningarna får du hundratusentals träffar som algoritmer rangordnar. Träffarna längst ner i träfflistan kallas för sökningens ”långa svans”. Du kan alltså hitta relevanta träffar långt ner i listan.

Vad avgör vad som hamnar högt i söklisten och hur kan du förhålla dig till algoritmernas logik? En princip för algoritmen är popularitet. Populära webbplatser gynnas. Webbplatser med många in-länkar rankas högre. Webbplatser med många in-länkar betyder att andra webbplatser länkar till dem. Man kan säga att webbplatser med många in-länkar får hög auktoritet. Du kan likna det vid referenser av vetenskapliga artiklar. En artikel som många andra refererar till bedöms ju som viktigare än en artikel med få referenser. Principen är densamma.

Det är också så att ju oftare ett begrepp används inom ett visst sammanhang desto synligare kommer det att vara när du söker efter det.

 

Digitala spår

På sätt och vis kan man säga att din betalning för att använda gratis sökmotorer är de ”digitala fotspår” som du lämnar efter dig, data om vad du gör på nätet. Cookies är ett exempel på en viktig källa för att samla in användares data. Cookies är små datafiler som används för att spåra användare. När du surfar på en webbplats kan en kaka lagras i den egna datorns webbläsare. Kakan i sin tur, förser Google (och företag som har avtal med Google) med information. Information om vad webbläsaren används till.


Sökkritik i klassrummet

Sökkritiska frågor

Ta hjälp av frågorna från Pdf:en nedan och diskutera sökkritik med eleverna.

 

Källa: Skolverket

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.