Gå direkt till innehållet

Malmös naturområden ger stora möjligheter för Malmös skolor att flytta ut undervisningen i naturorienterade ämnen till en plats nära skolan. I Malmös Naturvårdsplan (se text nedan) finns över 170 platser i staden beskrivna. Flera av dessa kan användas utifrån ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på fältarbete i biologi. En av dem är Käglinge rekreationsområde, ett stort naturområde i södra Malmö. Här samsas skolklasser, vandrare och hundar. 

Käglinge rekreationsområde är ett omtyckt område för friluftsliv. Detta är ett rekreationsområde där Malmö stad tidigare tog sand och grus till bland annat bygget av inre ringvägen. Efter det att arbetet avslutats planterade Malmö stad träd och buskar och anlade dammar i området för att återställa naturen. De flesta träden som vi idag kan se i området är ungefär lika gamla. I texterna Käglinge rekreationsområde nedan kan man läsa mer om området på sex olika språk.

I filmen Käglinge rekreationsområde får du en överblick av området och känsla för naturen där.

(Ta del av karta över Käglinge.)

(Fördjupa dig i Pedagogiska kartor på Malmö delar.)

Läs om Käglinge

Dokumenten finns på språken: svenska, arabiska, engelska, franska, spanska och tyska.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.