Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 • Experiment: Kemisk reaktion
 • Vänskap och relationer: Dans
 • Kreativitet och skojigheter: Roliga historier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Kemisk reaktion

Kapitel 8 – Discot

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 8, samtala med eleverna om experimentet:

 • Kommer de ihåg vilket experiment Emmas pappa visar?
 • Kan de återberätta experimentet?

Titta på filmen med sången Matspjälkningsapparaten. Gör också experimentet Saliven.

 • Gör gärna experimentet själva i klassen.

Skriv gärna en rapport över experimentet. Här är förslag på rubriker att använda vid skrivandet.

 • Rubrik
 • Fråga (vad som ska undersökas)
 • Hypotes (vad tror ni kommer hända? Förklaring till varför)
 • Material
 • Genomförande (hur ni gjorde)
 • Resultat (vad som hände? Jämför med hypotesen)
 • Slutsats (varför blev det så?)

Till elever

När ni läst kapitel 8 kommer ni att prata om experimentet Emmas pappa visar:

 • Kan du återberätta experimentet?
 • Vad är det som händer?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Dans

Kapitel 8 – Discot

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 8, samtala med eleverna om att dansa:

 • Vad tänker Anton om att dansa?
 • Vad tycker ni själva om att dansa?

Samtala med eleverna om att man kan dansa av olika anledningar, till exempel:

 • Kulturella och traditionella danser.
 • För att man gillar att röra sig till musik.
 • För att man är kär i någon.

Låt eleverna samtala om danser de har dansat.

 • Dela in eleverna i par och låt dem berätta för varandra.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.

Avsluta gärna med att klassen får dansa. Här är ett förslag på en enkel danslek som ofta är uppskattad. Den heter Dansstopp och går till på följande vis:

 • Läraren eller någon annan sköter musiken genom att starta och stoppa en låt.
 • Alla andra deltar i dansleken.
 • När musiken spelas dansar alla, enskilt eller tillsammans.
 • När musiken plötsligt stoppas, av den som sköter detta, måste alla stanna och stå alldeles stilla.
 • Den som fortsätter att dansa/röra sig åker ut.
 • När musiken startar igen fortsätter alla som fortfarande är kvar att dansa igen.
 • När musiken återigen stoppas ska alla stå stilla igen.
 • Den som är kvar till sist vinner.

Dansstopp går ofta ganska fort och vanligtvis kan man köra leken några gånger i följd. Låt gärna de som vinner sköta musiken.

Till elever

När ni läst kapitel 8 kommer ni att prata om dans:

 • Vad tänker Anton om att dansa?
 • Vad tycker du om att dansa?

Därefter kommer ni att prata om att man kan dansa av olika anledningar, till exempel:

 • Kulturella och traditionella danser.
 • För att man gillar att röra sig till musik.
 • För att man är kär i någon.

Sedan kommer du att få prata om danser du har dansat.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kreativitet och skojigheter: Roliga historier

Kapitel 8 – Discot

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 8, samtala med eleverna om vitsar:

 • Kommer de ihåg vitsen som Mackan berättar?
 • Har de hört den förut?
 • Är det någon i klassen som kan någon mer historia om Bellman?
 • Kan de andra vitsar?
 • Låt de som vill berätta en rolig historia för klassen.
 • Försök gärna komma på egna vitsar?

Till elever

När ni läst kapitel 8 kommer ni att prata om vitsar:

 • Kommer du ihåg vitsen som Mackan berättade?
 • Har du hört den förut?
 • Kan du någon annan historia om Bellman?
 • Kan du berätta andra roliga historier?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.