Gå direkt till innehållet

Artkunskap

  1. Jobba med Övningen ”Artkunskap”. Det är ett sätt att samla den kunskap som eleverna inhämtar när de är ute och att synliggöra vad man sett. De är utgångspunkt i att sortera och ordna det man sett i naturen. Här finns också ett bildunderlag av de vanligaste trädsorterna.
  2. ”Exit ticket” – Sätt upp tre eller flera bilder på blad som ni lärt er på tavlan. Numrera dem 1–3. Se till att namnet på trädsorten inte syns. Dela ut varsin lapp till eleverna. Var och en av eleverna skriver ner vilket träd som blad nummer 1 tillhör osv. När de går ut på till exempel rast lämnar eleverna sina lappar till pedagogen som kollar av vad eleven har uppfattat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Artkunskap”

Artkunskap

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.