Gå direkt till innehållet

Sva-luppen är ett stödmaterial för behovsbedömning i svenska som andraspråk för att göra mer likvärdiga och kvalitativa behovsbedömningar. Behovsbedömningen anger vilket svenskämne som bäst gynnar elevers fortsatta språkutveckling – om eleven behöver svenska eller svenska som andraspråk.

Det här stödmaterialet hjälper skolors arbete gällande vad som ska bedömas, hur det kan göras och på vilka grunder beslut om sva bör fattas. Materialet blir också en handledning för diskussioner på skolan, både för skolledare och lärare. 


När och vem

Behovsbedömningar ska (enligt Grundskoleförvaltningens riktlinjer i Malmö stad) genomföras:

  • på elever i förskoleklass inför start i årskurs 1 
  • stadievis inför att elever börjar ett nytt stadium
  • på elever i årskurs 9.

Materialet vänder sig till lärare som undervisar i svenska som andraspråk och/eller svenska och som genomför behovsbedömningar.


Stödmaterialets innehåll

Stödmaterialet består av fyra avsnitt:

  1. Skolämnet svenska som andraspråk
  2. Lärarhandledning
  3. Sva-luppen – beslutsunderlag
  4. Förklaringar och exempel till observationsprotokollet.

Bifogat finns även ”Observationsprotokoll och sammanställning” att skriva i.


Ladda ner ”Sva-luppen”


Observationsprotokoll och sammanställning


Tillhörande material

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.