Gå direkt till innehållet

Det här stödmaterialet syftar till att ge dig som undervisar i svenskämnena ökad medvetenhet och insikt om likheter och skillnader i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Allt genom gemensamma diskussioner.


Mål

Det gemensamma arbetet syftar till att nå samsyn och förståelse för ämnenas innehåll och utformning, vilket både kan skapa bättre förutsättningar för undervisning i svenskämnena och vara ett stöd i behovsbedömning i svenska som andraspråk.


Översikt av arbetsgång

Arbetsgången bygger på tre (eller fler) tillfällen:

  • Tillfälle 1: Läsning av kursplanen i svenska och svenska som andraspråk. Diskussion och reflektion.
  • Tillfälle 2: Presentationer av diskussioner och reflektioner.
  • Tillfälle 3: Diskussioner om organisation och undervisning.


Ladda ner ”Jämföra kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk”

 

Ladda ner Skolverkets dokument ”Jämföra kursplanerna”

 


Tillhörande material

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.