Gå direkt till innehållet

Den här resursen presenterar förslag på hur man kan jobba tillsammans med kollegor för att bekanta sig med Sva-luppen och börja med behovsbedömningar. Kort och gott – att ni känner er säkra på hur man kan implementera behovsbedömningar med Sva-luppen!


Mål

Målet med materialet är att uppnå en ökad samstämmighet kring vad det innebär att genomföra behovsbedömningar, vilka underlag som kan användas och på vilka grunder beslut ska fattas.


Översikt av arbetsgång

Arbetsgången bygger på tre tillfällen som innefattar en individuell förberedelse som följs upp i gemensamma diskussioner.

  • Tillfälle 1: Skolämnet svenska som andraspråk
  • Tillfälle 2: Inventera insamling av underlag för behovsbedömning
  • Tillfälle 3: Genomför behovsbedömningar (kan genomföras flera gånger)


Ladda ner ”Modul för implementering av Sva-luppen”

 


Tillhörande material

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.