Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Examinerar arbetsområdet
  • Utvärderar arbetsområdet.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Examination

Examination och utvärdering

Till lärare

I detta moment examinerar ni arbetsområdet (eller startar en examinationsprocess)

 

Förbered

Dags att examinera arbetsområdet på det sätt ni kom överens om under arbetsområdets första lektion. Plocka fram alla dokument som behövs för examinationen, planera eventuella grupper och så vidare.

 

Genomför

Genomför examinationen på det sätt ni kom överens om.

Till elever

I detta moment genomför ni den examination som ni kom överens om under arbetsområdets första lektion.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdering

Examination och utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.

 

Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda.

Utvärdera med eleverna: vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?

Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod som du och dina studenter är bekväma med.

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet.Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

 

Fundera både på vilket sätt som arbetsområdet hade kunnat göras annorlunda för att du skulle kunna lära dig mer och först snabbare och/eller bättre och på vad din lärare skulle kunna göra annorlunda för att arbetsområdet ska bli bättre om din/dina lärare bestämmer sig för att göra det igen med en ny klass. Tänk på principerna för god återkoppling: var konkret och tydlig och ge förslag till förbättringar om du har några.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.