Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 

 • Experiment: Vattnets kretslopp
 • Vänskap och relationer: Samtal om att bli kär
 • Kreativitet och skojigheter: Egna pinsamheter

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Vattnets kretslopp

Kapitel 2 – Alltså pappa, allvar!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 2, samtala med eleverna om experimentet:

 • Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton upptäckte?
 • Kan de återberätta experimentet?
 • Har de själva sett detta hända på ett glas, juicepaket, läskburk eller liknande?

Titta på filmen om vattnets olika former:

 • Låt eleverna göra ett experiment där de ska smälta en isbit så fort som möjligt.
 • Träna på att beskriva vattnets former (fast, flytande, gas)?

Lyssna på sången ”Vattnet åker runt” som handlar om vattnets kretslopp:

 • Rita en bild över vattnets kretslopp som innehåller solen, en sjö, moln och regn (se bild i boken på s.19).
 • Låt eleverna rita av bilden.

Till elever

När ni läst kapitel 2 kommer ni att prata om experimentet Anton såg:

 • Kommer du ihåg vad Anton upptäckte om vatten?
 • Kan du återberätta experimentet?
 • Har du själva sett detta hända på ett glas, juicepaket, läskburk eller liknande?
 • Ni kommer att diskutera experimentet i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Samtal om att bli kär

Kapitel 2 – Alltså pappa, allvar!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 2, samtala med eleverna om tjejen Anton är lite kär i:

 • Kommer de ihåg vad hon heter?
 • Kan de återberätta hans tankar om henne?

Fortsätt därefter att prata om att bli kär:

 • Hur känns det att bli kär? Eller hur tror du att det känns?
 • Låt eleverna få fundera en stund enskilt.
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta som sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel
 • Avsluta gärna med att eleverna får skriva en kortare text där de sätter ord hur det känns att vara kär. Det kan vara självupplevt eller en påhittat.

Till elever

När ni läst kapitel 2 kommer ni att prata om tjejen Anton är lite kär i:

 • Minns du vad hon heter?
 • Kan du återberätta hans tankar om henne?

Därefter kommer ni att prata och fundera kring:

 • Hur känns det att bli kär? Eller hur tror du att det känns?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kreativitet och skojigheter: Egna pinsamheter

Kapitel 2 – Alltså pappa, allvar!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 2, samtala med eleverna om pinsamheten som Anton råkade ut för:

 • Kan de återberätta pinsamheten?

Fortsätt därefter att prata om pinsamheter:

 • Har de själva råkat ut för en? Hur kändes det?
 • Har de orsakat en pinsamhet för någon annan?
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta som sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.
 • Avsluta gärna med att eleverna får skriva en kortare text där de beskriver en pinsamhet. Det kan vara en självupplevd eller en påhittad.

Till elever

När ni läst kapitel 2 kommer ni att prata om pinsamheten Anton råkade ut för:

 • Kan du återberätta pinsamheten?

Därefter kommer ni att prata mer om pinsamheter:

 • Har du själv råkat ut för en? Hur kändes det?
 • Har du orsakat en pinsamhet för någon annan?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.