Gå direkt till innehållet

During- Reading Activities: Introduce this text around chapter 6 or 7.

The Second Coming” by William Butler Yeats

Read the epigraph at the front of the text and ask students to make predictions about the text based on the epigraph. Then, ask students what word choices lead them to those predictions.

Follow up:  read the rest of the poem and ask students how the allusions support their predictions. 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”The Second Coming”

5. ”THE SECOND COMING” BY WILLIAM BUTLER YEATS

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer och länkar till ”The Second Coming”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.