Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna redogöra för planeterna i vårt solsystem och kunna berätta något om avstånden mellan dem”.

Materiel: Badboll eller annan stor boll (1 m i diameter), “Rymden VÖL-diagram” och “Avstånd-tabell, rymden” (se bifogad fil, moment 1) samt sången “Planetresan” .

Denna lektion introducerar arbetsområdet om rymden. Ett “Rymden VÖL-diagram” finns med vars funktion är att synliggör lärandeprocessen för eleverna. Diagrammet kommer att följa med under hela arbetsområdet. Lektionens övningarna handlar om solsystemet och avstånd mellan planeterna. En sång som heter ”Planetresan” finns också med.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Avstånd – moment 1

Avstånd

Till lärare

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om rymden. Under arbetets gång kommer de att lära om solsystemet, om avstånd mellan himlakroppar och planeternas storlek. Andra saker som kommer att tas upp är varför det blir dag och natt, om månens faser och olika stjärnbilder.

Titta sedan på musikvideon Planetresan

Till elever

Ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om rymden. Under arbetets gång kommer du att lära om solsystemet, om avstånd mellan himlakroppar och planeternas storlek. Andra saker som du kommer att lära dig om är varför det blir dag och natt, om månens faser och olika stjärnbilder.

Ni kommer att titta på musikvideon “Planetresan”

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Avstånd – moment 2

Avstånd

Till lärare

Dela ut varsitt individuellt VÖL-diagram till eleverna, rita också upp klassens VÖL-diagram på smart boarden, blädderblocket eller dylikt.

VÖL står för Vet, Önskar, Lärt och diagrammet ska användas fortlöpande under arbetsområdets gång. Om eleverna inte är skrivkunniga väljer du enbart att ha ett klassdiagram.

Låt eleverna enskilt fundera på följande två frågor:

  • Vad vet du om rymden?
  • Vad önskar du veta om rymden?

Dela sedan in eleverna i par, eventuellt genom lottning, och låt de berätta sina svar för varandra. Be sedan paren, i tur och ordning, att säga varsin sak som de skrivit eller sagt. Anteckna elevernas tankar i VÖL-diagramet. Sådant de vet i den kolumnen och sådant de önskar få veta i önska-kolumnen. Lärt-kolumnen används i slutet av lektionen. 

 

SOLSYSTEMET

Berätta för eleverna att solen och planeterna i sången handlar om vårt solsystem. Alla planeterna kommer i rätt ordning. Ordningen är räknat från solen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Solen är en stjärna och den stjärna som är närmast jorden. Tack vare solen får vi ljus och lagom varmt här på jorden. Ett annat namn för jorden är Tellus. Alla planeter i solsystemet kretsar/snurrar runt solen. Det gör även andra himlakroppar i solsystemet som kometer, dvärgplaneter och månar. Månar kretsar dessutom runt sin ”egen” planet.

Det finns alltså åtta planeter och flera mindre så kallade dvärgplaneter. Den mest kända dvärgplaneten heter Pluto. Tidigare betraktades Pluto som en planet men vid ett möte 2006 beslutade astronomiforskare från hela världen att Pluto istället ska kallas för en dvärgplanet. Anledningen till det var att man hade upptäckt flera andra liknande småplaneter. Ett annat ord för dvärgplaneter är plutoider. 

Vår sol är som sagt en stjärna. De andra stjärnorna vi kan se är också solar. Vårt solsystem, liksom de flesta andra sol- och stjärnsystem vi kan se, ligger i en galax som heter Vintergatan. En galax är ett område i rymden där många stjärnor ligger närmre varandra. Det finns miljontals galaxer i universum. 

Till elever

Du/klassen kommer att få ett VÖL-diagram. 

VÖL står för Vet, Önskar, Lärt och diagrammet ska användas under arbetsområdets gång.

Du ska fundera på följande två frågor:

  • Vad vet du om rymden?
  • Vad önskar du veta om rymden? 

Följ instruktionerna som du får av din lärare.

 

SOLSYSTEMET

Berätta för eleverna att solen och planeterna i sången handlar om vårt solsystem. Alla planeterna kommer i rätt ordning. Ordningen är räknat från solen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Solen är en stjärna och den stjärna som är närmast jorden. Tack vare solen får vi ljus och lagom varmt här på jorden. Ett annat namn för jorden är Tellus. Alla planeter i solsystemet kretsar/snurrar runt solen. Det gör även andra himlakroppar i solsystemet som kometer, dvärgplaneter och månar. Månar kretsar dessutom runt sin ”egen” planet.

Det finns alltså åtta planeter och flera mindre så kallade dvärgplaneter. Den mest kända dvärgplaneten heter Pluto. Tidigare betraktades Pluto som en planet men vid ett möte 2006 beslutade astronomiforskare från hela världen att Pluto istället ska kallas för en dvärgplanet. Anledningen till det var att man hade upptäckt flera andra liknande småplaneter. Ett annat ord för dvärgplaneter är plutoider. 

Vår sol är som sagt en stjärna. De andra stjärnorna vi kan se är också solar. Vårt solsystem, liksom de flesta andra sol- och stjärnsystem vi kan se, ligger i en galax som heter Vintergatan. En galax är ett område i rymden där många stjärnor ligger närmre varandra. Det finns miljontals galaxer i universum. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Avstånd – moment 3

Avstånd

Till lärare

I detta moment ska eleverna få en känsla för de avstånd som finns mellan planeterna. Det är dags för en lång promenad. Placera Solen (badbollen eller dylikt) på skolgården eller annan passande plats. Mät och gå sedan till de andra planeterna enligt tabellen (se bifogad fil, Avstånd-tabell, rymden):

Stanna till vid varje distans och berätta vid vilken planets plats ni står på. Låt en elev stanna kvar vid varje ställe. Fortsätt tills ni har gått och placerat ut alla planeterna/eleverna. Upprepa övningen så att alla får beskåda hela solsystemet sett från Pluto.

När det gäller Pluto så var det solsystemets minsta planet fram till år 2006. Det året förlorade Pluto sin planetstatus, vilket internationella astronomiska unionen beslutade. Detta beroende på att man hittat flera liknande små himlakroppar i trakterna kring Pluto. Numera betraktas Pluto som en dvärgplanet eller plutoid

I denna övning åskådliggörs storleksförhållandet mellan planeternas avstånd. Notera att det inte handlar om storlekarna på planeterna.

Till elever

I detta moment ska du få en känsla för de avstånd som finns mellan planeterna. Det är dags för en lång promenad.

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Avstånd – moment 4

Avstånd

Till lärare

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram

Till elever

  • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 

 

  • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

 

  • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.