Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna redogöra för planeterna i vårt solsystem och kunna berätta något om deras storlek”.

Materiel: Badboll eller annan stor boll (1 m i diameter), “Rymden VÖL-diagram” (se bifogad fil, lektion 1, moment 1) och “Storlek-tabell, planeterna” (se bifogad fil, moment 1) samt sången “Planetresan”.

Under denna lektion genomförs en laborativ övning där planeternas storlek synliggörs.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Storlek – moment 1

Storlek

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om alla planeter och om övningen som handlade om avstånden mellan dem. 

Till elever

  • Ni kommer återkoppla till förra lektionen om vatten.

 

  • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

 

  • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Storlek – moment 2

Storlek

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska lära om planeternas storlekar genom att göra en laborativ övning. 

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna redogöra för planeterna i vårt solsystem och kunna berätta något om deras storlek”. 

Titta sedan på musikvideon Planetresan

Till elever

  • Ni ska under denna lektion lära om planeternas storlekar genom att göra en laborativ övning.

 

  • Lektionsmålet är ”Kunna redogöra för planeterna i vårt solsystem och kunna berätta något om deras storlek”. 

 

  • Ni kommer även titta på musikvideon “Planetresan”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Storlek – moment 3

Storlek

Till lärare

Dela ut varsin uppsättning av Storlek-tabell, planeterna (se bifogad fil, moment 1).

Låt eleverna klippa ut och lägga planeterna i rätt ordning. 

I denna övning åskådliggörs storleksförhållandet mellan planeternas diameterstorlek. Notera att det inte handlar om avstånden mellan planeterna. 

Till elever

I detta moment ska du få en känsla för de storleksförhållandena som finns mellan planeterna. Du kommer att få göra en laborativ övning där du ska klippa ut förminskade modeller av planeterna.

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Storlek – moment 4

Storlek

Till lärare

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram.

Till elever

  • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

 

  • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

 

  • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.