Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 

 • Experiment: Vattnets ytspänning
 • Vänskap och relationer: Samtal om vänskap
 • Kreativitet och skojigheter: Schyssta pinsamheter

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Vattnets ytspänning

Kapitel 1 – Men mamma, på riktigt!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 1, samtala med eleverna om experimentet:

 • Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton upptäckte?
 • Kan de återberätta experimentet?
 • Låt eleverna göra experimentet i par eller mindre grupper.

Gör gärna andra experiment som belyser vattnets ytspänning. Här är filmklipp på några exempel:

Skriv gärna en rapport över experiment ni gör. Här är förslag på rubriker att använda vid skrivandet.

 • Rubrik
 • Fråga (vad som ska undersökas)
 • Hypotes (vad tror ni kommer hända? Förklaring till varför)
 • Material
 • Genomförande (hur ni gjorde)
 • Resultat (vad som hände? Jämför med hypotesen)
 • Slutsats (varför blev det så?)

Till elever

När ni läst kapitel 1 kommer ni att prata om experimentet Anton gjorde:

 • Kommer du ihåg vad Anton upptäckte om vatten?
 • Kan du återberätta experimentet?
 • Ni kommer att diskutera experimentet i klassen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Samtal om vänskap

Kapitel 1 – Men mamma, på riktigt!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 1, samtala med eleverna om Antons kompis:

 • Kommer de ihåg vad han heter?
 • Kan de återberätta samtalet?

Fortsätt därefter att prata om vänskap:

 • Hur är en bra vän?
 • Vad säger och gör en bra kompis?
 • Låt eleverna få fundera på frågorna en stund enskilt.
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta som sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.
 • Avsluta gärna med att eleverna får skriva en kortare text där de beskriver hur en bra kompis är.

Till elever

När ni läst kapitel 1 kommer ni att prata om Antons kompis:

 • Minns du vad han heter?
 • Kan du återberätta vad de pratade om?

Därefter kommer ni att prata om vänskap. Frågor att funder kring är:

 • Hur är en bra vän?
 • Vad säger och gör en bra kompis?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kreativitet och skojigheter: Schyssta pinsamheter

Kapitel 1 – Men mamma, på riktigt!

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 1, samtala med eleverna om pinsamheten som Anton råkade ut för:

 • Kan de återberätta pinsamheten?

Kan du som lärare bjuda på en schysst pinsamhet som du själv, eller någon du känner råkat ut för? Dela gärna med dig till klassen.

Antons mamma är pinsam, men på ett vis som ändå är schysst. Antons kompis Mackan tycker ju bara att hon är för rolig. Anton tycker det är lite jobbigt i stunden, men han blir inte sårad eller kränkt.

Låt eleverna få fundera på:

 • Vad är en schysst pinsamhet?

Samtala därefter, i helklass, om deras tankar kring vad en schysst pinsamhet är. Led samtalet mot att den som råkar ut för pinsamheten inte ska bli skadad, sårad eller kränkt. Även den drabbade ska uppleva händelsen som rolig även om det kan kännas tokigt just när det händer.

Till elever

När ni läst kapitel 1 kommer ni att prata om pinsamheten Anton råkade ut för:

 • Kan du återberätta pinsamheten?

Därefter kommer ni att prata schyssta pinsamheter:

 • Vad är egentligen en schysst pinsamhet?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.