Gå direkt till innehållet

Olika mätverktyg

För att kunna resonera med eleverna i klassrummet efter en övning utomhus är det bra om de övningar som genomförs dokumenteras i bild. I bilderna kan eleverna känna igen situationerna, resonemangen som fördes och fortsätta bygga vidare utifrån den kunskapsbas de har.

  1. Arbeta med övningen Uppskatta längd för att få en känsla för hur eleverna förstått mätandets idéer. Detta är en ”entryticket” där elevernas förförståelse kollas av. Här ska eleverna jämföra pinnars längd utan att mäta med linjal eller liknande. Denna görs med fördel utomhus.
  2. Ni fortsätter utomhus och mäter en sträcka med naturmaterial. Diskuterar vad man ska tänka på när man mäter och vad som är viktigt när man ska jämföra sina resultat. Gör övningen Hur många kottar lång är du?  Gör även övningen Hur långt är det mellan träden?
  3.  Fortsätt inomhus. Repetera det ni har gjort ute. Vad behövde man tänka på när man mäter? Om ni har tagit bilder så kan ni utgå ifrån dessa.
  4. Dela in eleverna i par och låt dem mäta olika föremål med till exempel kaplastavar, Cuisenairestavar, lego eller gem. De kan skriva ner sina resultat i en tabell där de senare kan jämföra. Exempelvis kan de konstatera hur många gem som krävs för att mäta en penna och att samma mätning kräver färre kaplastavar.
  5. ”Exit ticket” – dela ut vars en lapp till eleverna. Var och en ska skriva ner eller rita vad som är viktigt att tänka på när man mäter.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Olika mätverktyg”

Olika mätverktyg

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.