Gå direkt till innehållet

2. Karl X Gustav

Eleverna får arbeta med att jämföra samma historiska person/händelse både i dåtid och nutid/samtid. Eleverna ska förstå att samma händelse/person har värderats olika vid olika tidpunkter och att användandet påverkas av den historiekultur som råder vid tiden för användandet. En viktig fråga är hur synen på Karl X Gustav har förändrats men också hur symbolvärdet har förändrats. Symbolvärdet 1896 handlade om kungen som krigarkonung, en del av Sveriges historia. Symbolvärdet i nutid/samtid handlar istället om statyn och kungen som något som finns på Stortorget och som alla i Malmö ser varje gång de besöker platsen. Stortorget är också en viktig symbol för Malmöfestivalen.

A) I övningen Analysmodell – Karl X Gustav 1896 arbetar eleverna med historiebruk där samtiden är dåtid. Att samtiden är förlagd till tiden när statyn placerades på Stortorget gör att eleverna tränar sin förmåga att undersöka, förklara och värdera hur historia har använts i en annan tidsperiod.

B) Samtiden ändras till nutid i övningen Analysmodell – Karl X Gustav i stickat. Här får eleverna träna sin förmåga att undersöka, förklara och värdera hur historia, statyn med Karl X Gustav har använts i nutid.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Karl X Gustav”

Karl X Gustav

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.