Gå direkt till innehållet

1. Förintelsen – översiktlig repetition

A) Förberedelse

 • De pedagoger som vill förbereda sig med mer teoribakgrund kring historiebruk rekommenderas att läsa Historiebruk med Malmö som utgångspunkt.
 • Låna en klassuppsättning av ”Fortfarande varm” ur Jag var där: Berättelser i Tredje rikets skuggaav Gudrun Pausewang.
 • Under lektion 2 finns det ett inplanerat besök av utställningen ”Välkommen till Sverige”. Anmälan görs via Malmö Museers hemsida. Det rekommenderas att läraren har besökt utställningen innan.

B) Vad är min bild av förintelsen?

 • Arbetet inleds med en översiktlig repetition av Förintelsen. För att förbereda sig på materialets innehåll läser pedagogen Förintelsen – Faktatext för lärare. Denna information är grunden för kommande bildspel och diskussion.
 • Låt eleverna fundera över frågan ”Vilken bild har du av Förintelsen?” genom diskussionsmetoden EPA.
  • E – enskilt – eleverna funderar över och skriver ner sina funderingar utifrån frågan ”Vilken bild har du av förintelsen?”
  • P – par – eleverna sätter sig i par och diskuterar sina tankar kring frågeställningen.
  • A – alla – i helklass berättar varje par vad de har kommit fram till.

C) Fortfarande varm

 • Läs texten ”Fortfarande varm” högt och låt eleverna följa med i texten.
 • Ställ följande frågor till eleverna:
  • Vem är offer i texten?
  • Vem är förövaren i texten?
  • Finns det några åskådare i texten?

D) Visa bildspelet Spår av Förintelsen i helklass. I bildspelet finns fotografier som visar på spår av Förintelsen i dagens Europa. Som stöd för berättandet och diskussion med eleverna används Bildtext stöd för lärare – Spår av Förintelsen som stöd.

E) Utifrån den information eleverna har tagit del av ställs frågan ”Har du ändrat din uppfattning om din bild av förintelsen?

Var och en av eleverna ska skriva ner sina tankar kring frågan i form av en insändare eller bloggtext. Detta kan göras i samarbete med svenskämnet.

Utifrån elevernas texter får läraren en uppfattning om vilka bilder eleverna har och om det är något som behöver lyftas och diskuteras vidare.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Förintelsen – översiktlig repetition”

Förintelsen – översiktlig repetition

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.