Gå direkt till innehållet

Kapitlet innehåller 3 lektioner/moment:

 • Experiment: Magnetism
 • Vänskap och relationer: Drömmar
 • Kreativitet och skojigheter: Lärorikt och roligast

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Experiment: Magnetism

Kapitel 9 – Drömmen

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om berättelsen Anton drömmer om:

 • Kommer de ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton drömmer om?
 • Kan de återberätta drömmen: Vem handlade den om, var utspelar den sig någonstans etcetera?

Ett roligt experiment om magnetism är att göra en egen kompass. Till det behövs följande material:

 • En liten spik.
 • En stavmagnet.
 • En frigolitbit, cirka 2×2 cm.
 • En skål med vatten.

Experimentet genomförs på följande vis:

 • Fyll skålen till hälften med vatten.
 • Lägg frigolitbiten i vattnet.
 • Håll i spiken med ena handen.
 • Ta magneten i den andra handen.
 • Stryk magneten över spiken cirka 30 gånger.
 • Lägg sedan spiken på frigolitbiten.
 • Titta på spiken och frigolitbiten. Vad händer?

Det som händer efter en stund är att magneten vrider sig mot norr/syd. Nålen i en vanlig kompass är en magnet. Nålen pekar mot norr/syd vilket beror på att jordklotet är magnetiskt. När man stryker magneten över spiken blir spiken magnetisk. När spiken ligger på frigoliten i vattnet vrider den sig likt en kompassnål och pekar mot norr/syd.

Låt gärna eleverna i klassen få göra experimentet.

Skriv gärna en rapport över experimentet. Här är förslag på rubriker att använda vid skrivandet.

 • Rubrik
 • Fråga (vad som ska undersökas)
 • Hypotes (vad tror ni kommer hända? Förklaring till varför)
 • Material
 • Genomförande (hur ni gjorde)
 • Resultat (vad som hände? Jämför med hypotesen)
 • Slutsats (varför blev det så?)

Till elever

När ni läst kapitel 9 kommer ni att prata om berättelsen Anton drömmer om:

 • Kommer du ihåg vilket naturvetenskapligt fenomen Anton drömmer om?
 • Kan du återberätta drömmen: Vem det handlade om och var det hände någonstans?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap och relationer: Drömmar

Kapitel 9 – Drömmen

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om drömmar:

 • Brukar de komma ihåg vad de drömmer om när de sover?
 • Prata om roliga drömmar och läskiga drömmar, vad är vanligast?
 • Prata om dagdrömmar. Vad kan det vara, kan de ge exempel?
 • Låt eleverna få fundera på frågorna en stund enskilt.
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta som sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.

Till elever

När ni läst kapitel 9 kommer ni att prata om egna drömmar:

 • Brukar du minnas vad du drömmer om när du sover?
 • Brukar drömmarna vara roliga eller läskiga?
 • Har du dagdrömmar ibland? Vad kan de handla om?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kreativitet och skojigheter: Lärorikt och roligast

Kapitel 9 – Drömmen

Till lärare

Efter att ni läst kapitel 9, samtala med eleverna om boken och alla övningar ni gjort:

 • Vad kommer de särskilt ihåg från boken?
 • Vilka övningar om vänskap och relationer minns de?
 • Vad har varit allra roligast?
 • Vad har varit mest lärorikt?
 • Låt eleverna få fundera på frågorna en stund enskilt.
 • Dela därefter in dem i par och be dem att berätta som sina tankar.
 • I helklassamtal lyfter du elevernas exempel.
 • Avsluta gärna med att eleverna får skriva en fortsättning på ett nytt kapitel om Anton. Hur tror de att berättelsen kommer att fortsätta? Använd gärna samma struktur som i boken: med ett naturvetenskapligt fenomen, tankar kring en kompis eller nån man är kär i, och avsluta med en rolig, schysst pinsamhet.
 • Låt dem gärna skriva i par så de får samtala och tänka tillsammans med någon.

Till elever

När ni läst kapitel 9 kommer ni att prata om boken och alla övningar ni gjort:

 • Vad kommer du särskilt ihåg från boken?
 • Vilka övningar om vänskap och relationer minns du mest?
 • Vad har varit allra roligast?
 • Vad har varit mest lärorikt?

Sedan kommer du att få skriva en fortsättning på ett nytt kapitel om Anton:

 • Hur vill du att berättelsen fortsätter?
 • Använd gärna samma struktur som i boken: med ett naturvetenskapligt fenomen, tankar kring en kompis eller nån man är kär i, och avsluta med en rolig, schysst pinsamhet.
 • Fantisera, hitta på och skriv en egen fortsättning?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.