Gå direkt till innehållet

Klassen ska ännu en gång använda sig av modellen för hörförståelse i sju steg som de redan använt en gång tidigare (lektion 3, moment 1) för att förstå låten som de röstar fram som klassens mest uppskattade låt. I nästa moment ska låttexten projiceras och eleverna ska försöka översätta texten i form av en EPA.

Ni kommer att kunna diskutera de inslag som kan försvåra förståelsen såsom dialek, uttryck eller slang. Låten kommer till slut att översättas av läraren. Kommer eleverna att ha fått rätt helhetsbild?  Avslutningsvis kommer ni att prata om och jämföra  skoluttal, förstaspråks uttal och sjungande uttal.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Modell för hörförståelse i sju steg, del 2

Lyssna, läs och förstå tillsammans

Till lärare

Låt klassen rösta fram den bästa låten. Be dem att motivera varför de tycker om den. Be även dem som inte tyckte om låten förklara varför. Det är ett enkelt sätt att repetera negation och se om de nu kan prata mer spontant om musik på målspråket.

Nu när ni röstat fram en låt ska eleverna ta sig an utmaningen att förstå den. Klassen har redan sett låtens video minst en gång och nu ska de ännu en gång arbeta med Vandergrifts modell för hörförståelse i sju steg. Modellen presenteras något modifierat av Lena Börjesson i en publikation av Skolverket.

En av eleverna i klassen, den vars låt ni valt, vet redan vad låten handlar om då eleven översatt texten. Be eleven att hålla tyst om textens innebörd men låt hen jobba enskilt för att se om hen minns det den översatt. Skulle eleven tycka att de är trist kan ni rösta fram den nästbästa låten så har alla fått vara med minst en gång.

Larry Vandergrifts sju steg – hörförståelse i klassrummet (något modifierat)

 1. Eleverna får använda sin förförståelse genom att de först får information om ämnesområdet och till exempel texttyp (så som högtalarmeddelande, nyhetsinslag, instruktion) och därefter får gissa vilka ord som kanske kan förekomma i inslaget och/eller föreslå vilken typ av information det kan handla om.
 2. I ett andra steg får de lyssna och verifiera sina hypoteser och eventuellt anteckna/lägga till ny information.
 3. Därefter jämför eleverna i par eller grupper vad de kommit fram till, modifierar efter diskussionen och enas om vad det är de fortfarande inte förstår.
 4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid eleverna återigen kontrollerar vad de förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.
 5. Sedan följer en diskussion med alla eleverna som rekonstruerar de viktigaste punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att de förstod eller inte förstod olika delar av ”texten” eller enskilda ord.
 6. Vid den tredje lyssningen lyssnar eleverna efter om det är ytterligare något som de efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning kan de eventuellt ha tillgång till en skriven text om sådan finns.
 7. Slutligen kan eleverna i en sista fas reflektera över vad som hjälpte dem att förstå och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet.

Då eleverna redan en gång arbetat med modellen bör de känna igen arbetsgången.

Till elever

 

Ni har nu tillsammans valt en låt att fördjupa er i och ska tillsammans hjälpas åt för att förstå vad den handlar om. Detta kommer att ske i 7 steg.

 1. Ni vet att texttyper som ni ska försöka att förstå är en låt. Kan ni redan nu tack vare musikens stil eller videon gissa vilket typ av sång det handlar om (kärleksballad, dancehall, nationalsång…)? Kan ni gissa vilka ord som kanske kan förekomma i låten?
 2.  Som andra steg får ni lyssna på låten och verifiera era hypoteser och eventuellt anteckna/lägga till ny information.
 3. Därefter jämför ni i par eller grupper vad ni kommit fram till, modifierar efter diskussionen och enas om vad det är ni fortfarande inte förstår.
 4. Denna diskussion följs av en andra lyssning varvid ni återigen kontrollerar vad ni förstått och fortfarande eventuellt har svårt att uppfatta.
 5. Sedan följer en diskussion med alla i klassen där ni rekonstruerar de viktigaste punkterna och fyller på med detaljer och reflekterar över vad som gjorde att ni förstod eller inte förstod olika delar av låten eller enskilda ord.
 6. Vid den tredje lyssningen lyssnar ni efter om det är ytterligare något som ni efter diskussionen kan verifiera och vid denna lyssning ska ni ha ha tillgång till låttexten.
 7. Slutligen kan ni i en sista fas reflektera över vad som hjälpte er att förstå och föreslå mål för en följande individuell eller gemensam hörförståelseaktivitet.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Läsförståelse och översättning

Lyssna, läs och förstå tillsammans

Till lärare

Hitta låttexten online, projicera den och högläs den för eleverna. Nu ska eleverna arbeta i EPA (ensam, par, alla) för att försöka förstå texten. Förstår dem helheten även om de inte kan varje ord? Här får du en chans att prata om förkortningar, uttryck, bildspråk, slang, dialekt, allt som kan försvåra förståelsen. Avsluta med att översätta texten för dem. Hade klassen fått rätt helhetsbild? Prata gärna om likheter och skillnader mellan er skoluttal, förstaspråks uttal och sjungande uttal.

Till elever

 • Efter att ha jobbat med hörförståelse ska ni nu arbeta med läsförståelse.
 • Läraren kommer att högläsa texten för er och ni ska i form av en EPA (ensam, par, alla) försöka att förstå texten. Förstår ni helheten?
 • Lärare kommer att prata om de saker som kan försvårar förståelsen såsom förkortningar, uttryck, bildspråk, slang, dialekt och så vidare. Var nyfiken, ställ frågor! Det är nu du har chansen att lära dig roliga uttryck som inte hör till skolspråket.
 • Läraren avslutar med att översätta låten för rätt. Hade ni fått rätt helhetsbild?
 • Mm du tänker på er skoluttal, förstaspråkuttal och sjungande uttal, vad finns det för likheter och skillnader?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.