Gå direkt till innehållet

A) Inled lektionen med att tillsammans titta på filmklippet nedan. (1,22 min)

 

B) Väck sedan elevernas nyfikenhet. Ställ frågor som:

  • Vad är en rättighet?
  • Varför finns det rättigheter?
  • Varför skall barn ha rättigheter?

 

C) Gör därefter följande övning: Vad tycker barn de ska ha rätt till/rätt att slippa?

Material: post it-lappar och pennor

Syfte: Den här övningen syftar till att eleverna själva ska tänka kring vad de har rätt till och att medvetandegöra dem om att barnkonventionen finns. Uppmuntra eleverna till att utgå från sig själva när de skriver ner rättigheterna.

Gör så här:

  • Eleverna får vars två post it-lappar i olika färger.
  • På den ena lappen ska de skriva något som de tycker att alla barn har rätt till och på den andra ska de skriva något de tycker att alla barn har rätt att slippa.
  • När alla har skrivit klart får eleverna, en och en, gå fram till tavlan, säga sitt namn och något de gillar att göra sedan berätta för klassen vad han/hon har skrivit.
  • När alla har satt upp sina lappar sammanfattar ni övningen med att visa för eleverna att de nu har gjort klassens egen barnkonvention.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen