Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Repeterar och sammanfattar det ni pratat om.
  • Utvärderar arbetsområdet på lämpligt sätt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Sammanfatta och repetera

Avslutning och utvärdering

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare hjälper eleverna att repetera och sammanfatta det ni pratat om.

Förbered

Förbered momentet genom att själv repetera och sammanfatta i en form som fungerar för dig. Om du ger eleverna exempel på olika former av quizprogram – se till att du själv är bekant med- och kan använda dessa.

Genomför

Be eleverna repetera sina kunskaper från arbetsområdet genom att göra en 5-10 frågor lång quiz i någon av de många program som numera finns på nätet för att göra detta. Det kan till exempel vara en kahoot. Be eleverna göra frågor som både testar faktiska kunskaper (ex: ”vilket av följande är inte ett exempel på hur vi kan veta att något är sant”) [När flera expertkällor är överens, När det står på Internet, När det går att bevisa i experiment som vem som helst kan göra som får samma resultat varje gång, När vetenskap stöder det] och som tvingar dem att använda kunskaperna de tillskansat sig (ex: ”Donald Trump påstår att klimatförändringarna inte är en effekt av mänsklig påverkan. Han kallar det en bluff som kineserna hittat på. Vilket expertis lutar han sig på när han gör det uttalandet? [Han är man och killgissar, Han är president, Han har ingen expertis i ämnet, Han är bra på affärer].

Låt eleverna testa sina quizar på varandra.

 

Till elever

I detta moment repeterar ni det ni har lärt er under det korta arbetsområdet.

Använd någon av de tillgängliga programmen som finns för att göra en quiz (exempelvis Kahoot, Quizizz etc.) Formulera en quiz för dina klasskamrater på cirka 5-10 frågor.

Gör frågor som både testar klasskamraternas faktiska kunskaper (ex: ”vilket av följande är inte ett exempel på hur vi kan veta att något är sant”) [När flera expertkällor är överens, När det står på Internet, När det går att bevisa i experiment som vem som helst kan göra som får samma resultat varje gång, När vetenskap stöder det] och frågor som tvingar dem att använda kunskaperna de tillskansat sig (ex: ”Donald Trump påstår att klimatförändringarna inte är en effekt av mänsklig påverkan. Han kallar det en bluff som kineserna hittat på. Vilket expertis lutar han sig på när han gör det uttalandet? [Han är man och killgissar, Han är president, Han har ingen expertis i ämnet, Han är bra på affärer].

Testa sedan din quiz på några av dina klasskamrater. Är ni inte överens om någon av frågorna/svaren be er lärare komma med råd om hur en kan förbättra och förtydliga quizen.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdera

Avslutning och utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment.

Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.

Vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?

Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod som du och dina studenter är bekväma med.

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet.

Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

 

Detta är arbetsområdets sista moment och det är dags att återkoppla.

Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång? Fundera både på vilket sätt som arbetsområdet hade kunnat göras annorlunda för att du skulle kunna lära dig mer och först snabbare och/eller bättre och på vad din lärare skulle kunna göra annorlunda för att arbetsområdet ska bli bättre om din/dina lärare bestämmer sig för att göra det igen med en ny klass. Tänk på principerna för god återkoppling: var konkret och tydlig och ge förslag till förbättringar om du har några.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.