Gå direkt till innehållet

Den femte lektionen består av två moment. Eleverna kommer att arbeta vidare med de rutnät de använde under förra lektionen. Du kan även öka svårighetsgraden på uppgifterna om du önskar. 

 


 

Förberedelser

Använd samma rutnät som under förra lektionen.

Jobba med rutnäten i station 1, 2 och 3. Markera startrutor och målrutor på rutnäten. Om du vill utveckla övningen är ett förslag att fylla rutorna med innehåll i form av till exempel siffror, tal, figurer, bokstäver, ord eller något annat som är aktuellt för den klassen.

Exempel på övningar är att få Blueboten att köra över alla jämna tal, alla ord som är substantiv, solsystemets planeter i rätt ordning eller liknande och att göra det så effektivt som möjligt. Ni kan också blockera några rutor med till exempel hus, träd eller asteroider så att roboten inte kan ta den vägen.

 


 

Mer Bluebots

 1. Återkoppla till förra lektionen och berätta att eleverna ska arbeta med tre nya stationer som fungerar precis på samma sätt som station 2 och 3 gjorde förra lektionen. Uppgiften är alltså att få robotarna att flytta sig från start till mål på rutnäten.
 2. Dela in eleverna i grupper om tre elever där varje grupp får var sin Bluebot.
 3. Placera två grupper av elever vid varje station.
 4. Låt eleverna lösa uppgifterna vid varje station medan du går runt bland grupperna.  

 

Instruktioner till eleverna:

 • Station 1: Bluebot ska köra från … till…. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Rita koden på ert papper. 
 • Station 2: Bluebot ska köra från … till…. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Rita koden på ert papper. 
 • Station 3: Bluebot ska köra från… till …. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Skriv sedan ner koden på ert papper.

 


 

Avsluta lektionen

 1. Låt eleverna dokumentera sitt arbete genom att lägga upp bilder i Google Classroom.
 2. Diskutera begreppen instruktioner, algoritmer, robotar och programmering.
 3. Knyt an till uppdragen som eleverna har gjort vid respektive station. Vad har de handlat om? Vad har de lärt sig? Vad har varit svårt och hur löste de det?

Under nästa lektion är din kompis en robot!

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Robotar

Lektion 5: Mera robotar

Till lärare

Robotar

Till elever

 1. Station 1: Bluebot ska köra från … till…. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Skriv sedan ner koden på ert papper.
 2. Station 2: Bluebot ska köra från … till…. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Skriv sedan ner koden på ert papper.
 3. Station 3: Bluebot ska köra från … till …. Hur programmerar ni Bluebot? Testa. Skriv sedan ner koden på ert papper.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.