Gå direkt till innehållet

Den andra lektionen består av tre moment. Under lektionen kommer du att introducera eleverna till tre nya instruktioner (danskort). Ni kommer först att öva på dem tillsammans och sedan kommer eleverna att delas in i små grupper för att skapa egna danser.

 


 

Introducera loop och parenteser

 1. Repetera rörelserna på korten och påminn om att dans är en algoritm.
 2. Introducera loopkortet för eleverna och gör en dans med det. En loop är en instruktion som upprepas flera gånger. Loopkortet sätter du upp till höger om ett av de andra danskorten. Då måste det här kortet repeteras en gång till innan man går vidare i dansen.
 3. Dansa.
 4. Flytta loopkortet och låt eleverna repetera en annan rörelse.
 5. Dansa.
 6. Introducera parenteserna som kan ringa in flera rörelsekort. Kombinerat med loopkortet ska alltså alla rörelser inom hakparentesen upprepas innan man går vidare i dansen. Först alla kort innan hakparentesen, sedan alla kort inom hakparentesen, sedan alla kort inom hakparentesen igen (för att göra repetitionen, loopkortet), och sist alla kort efter hakparentesen. 
 7. Dansa.

 


 

Dansa i grupper

 1. Dela upp eleverna i grupper om 3-4 elever och ge dem egna uppsättningar av danskorten.
 2. Låt eleverna hitta på en egen dans och öva på den. Varje grupp hittar på en egen dans. (10 min) 
 3. Dansen visas sedan upp och dansas därefter tillsammans med resten av klassen. Vill du kan du låta eleverna sätta upp sina kort på tavlan. 

 


 

Avslutning av lektionen 

 1. Repetera begreppen loop och hakparenteser som har använts under lektionen och vad ni har arbetat med.
 2. Repetera att de olika delarna eleverna har gjort i sina danser tillsammans blir till en algoritm.
 3. Berätta att till nästa gång ska de arbeta med att “programmera en bild”. 
 4. Låt eleverna dokumentera sitt eget arbete genom att lägga upp bilder i Google Classroom.

 

Extralektion/moment: Om du märker att eleverna saknar dansrörelser kan du låta dem utöka rörelsekorten genom att designa egna danskort.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen