Gå direkt till innehållet

En uppfinning är

Finn upp tycker att en uppfinning är en ny lösning på ett problem, en kombination av två eller flera saker som var för sig kan vara kända men där kombinationen ger något nytt, något som ingen tidigare har sett. Uppfinningar kan göras inom alla områden. Uppfinnare vågar göra något nytt och vi tror att alla kan bli uppfinnare.

Källa: www.finnupp.se

 

Gruppindelning 

Eleverna får välja om de vill arbeta enskilt, par eller i grupp. Däremot får de bara välja formen. Du som lärare parar och grupperar sedan ihop eleverna så att ingen riskerar att bli lämnad utanför. 

 


 

Tre lektioner om historiska och nutida upptäckter

 

Lektion 1 ”Forskare”

Lektionsmål: Ge exempel på några forskare, vad de gör och hur deras uppfinningar påverkar världen.

 

 1. Hur ser en forskare ut? Skapa en bild av hur du tänker dig en forskare ser ut genom programmet. Vill du inte rita kan du skriva ner hur du tror en forskare ser ut. 
 2. Visa alla bilder och leta efter gemensamma drag. Finns det en typisk mall för hur en forskare ser ut?
 3. Nu ska ni få möta några olika forskare, närmare bestämt 100 om du så vill. Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev har träffat Sveriges 100 häftigaste forskare. Vi ska se en introduktion till det och sen ska ni få välja ut 1-2 filmer att titta på. Skriv ner 3-5 punkter om filmer. Frågor du kan svara på: Vad heter forskaren? Vad har forskaren kommit på? Hur påverkar uppfinningen världen? Du hittar klippet om forskarna här! (1 min 34 sek.)
 4. Låt eleverna arbeta själva eller i par. Välj ut 1-2 filmer som de tycker verkar intressanta.
 5. Dela upp eleverna och paren i grupper så att de får redovisa sina filmer för varandra.
 6. Avsluta med att skriva i lektionsdagboken.

 

Lektionsdagbok


 

Lektion 2 ”Kreativitet”

 

Lektionsmål: Öva på vår kreativitet och att tänka på att återskapa utan att skapa nytt.

Innan lektion börjar: Samla så många saker vid olika bord från klassrummet och andra saker utanför klassrummet.

 1. Många goda idéer och uppfinningar föds just när en person tänker tvärtom, eller söker helt nya sätt att använda redan existerande ting. Genom att tänka om, och tvärtom, som vi gör i den här övningen, plockar vi fram den kreativa ådran i oss alla.
 2. Dela upp eleverna i grupper om 4-5. Fördela sakerna ni samlat ihop mellan grupperna. Utse en person som antecknar vad gruppen kommer fram till och en ordförande som ser till att alla får prata. På vilka andra sätt kan sakerna användas? Tips: Låtsas att en ny lag har börjat gälla. Sakerna får inte längre användas till det de är gjorda för.
 3. Sitt tillsammans med en annan grupp och berätta för varandra om de idéer som ni kommit fram och diskutera vidare och utveckla varandras idéer.
 4. Avsluta med att skriva i lektionsdagboken.

 


 

Lektion 3 ”Jobba med Choice board”

Låt det ta så många lektioner som ni kommer fram till krävas för att göra klart choice boarden. Nedan hittar du en tematisk översikt av nio olika uppdrag. Du hittar också beskrivningar av varje enskilt uppdrag, 1-8.

 

 1. Introducera choice boarden.
 2. Avsluta med lektionsdagboken.

 

Choice board

 

Olika uppdrag att välja mellan

 

 

 

 

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer att ladda upp

Historiska och nutida upptäckter inom NO

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du samtliga pdf-dokument kopplade till Choice boarden.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.