Gå direkt till innehållet

Denna övning har som syfte att få en förståelse för och reflektera kring begreppet rasism och ”Ge rasismen rött kort”och hur dessa hänger ihop med Diskrimineringsgrunderna.

Ytterst är syftet att eleverna ska förstå att det finns olika sorters rasism och att rasistiska attityder (vardagsrasism) och strukturer finns i samhället och att det är därför som alla elever skyddas av Antidiskrimineringslagen. Vardagsrasism och rasistiska attityder är inte bara en företeelse som enskilda individer utsätter andra för . Dessa attityder hänger samman med normer, föreställningar och fördomar som har funnits och finns i samhället sen länge tillbaka. Normer som skapar avvikare och därmed kan kränka, trakassera och diskriminera normbrytaren. Normer förändras över tid och vi kan, tillsammans, förändra dem.

Läs artikel som beskriver rasismens olika ”ansikten” på webbplatsen antirasistiskaakademin.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

”Ge rasismen rött kort!” Rasism och antidiskrimineringsskyddet

Rasism och antidiskrimineringsskyddet

Till lärare

Denna övning har som syfte att få en förståelse för och reflektera kring begreppet rasism, ”Ge rasismen rött kort!” och hur dessa hänger ihop med Diskrimineringsgrunderna.

Ytterst är syftet att eleverna ska förstå att det finns olika sorters rasism och att rasistiska attityder (vardagsrasism) och strukturer finns i samhället och att det är därför som alla elever skyddas av Antidiskrimineringslagen. Vardagsrasism och rasistiska attityder är inte bara en företeelse som enskilda individer utsätter andra för utan dessa attityder hänger samman med normer, föreställningar och fördomar som har funnits och finns i samhället sen långt tillbaka.

Normer som skapar avvikare och därmed kan kränka, trakassera och diskriminera normbrytaren. Normer förändras över tid och vi kan, tillsammans, förändra dem.

Läs gärna artikel som beskriver rasismens olika ”ansikten” genom vår historia.

Instruktion:

 • Börja med att skriva begreppet rasism på tavlan.
 • Fråga eleverna vad de tänker på när de ser ordet och hör ordet.
 • Fråga eleverna om de har hört ordet förut och vad de tror det kan betyda. Alternativt be eleverna skriva ner sina tankar på ett papper.
 • Be eleverna dela med sig av sina tankar.
 • Skriv upp elevernas tankar på tavlan. Vad kommer upp?
 • Be eleverna utveckla vad de menar. Vilka grupper i samhället har större risk för att utsättas för rasism? Vilka grupper tror du utsätts för rasism i Sverige? Vilka av de 7 olika diskrimineringsgrunderna  har med rasism att göra?
 • Här kan du också ta fram ”Diskrimineringskorten” (under Se mer) så att eleverna kan ”leta efter” de grunder som har med rasism att göra.

Samtal med eleverna:

 • Hur känner sig offret för rasism?
 • Varför tror ni att förövaren har för syfte att diskriminera eller kränka en annan person?
 • Hur känner sig offret?
 • Är det viktigt att Ge rasismen rött kort!?
 • Hur tänker du då?
 • Vad kan du göra om du utsätts för vardagsrasism från någon?
 • Vad kan du göra om du ser eller hör någon bli utsatt för vardagsrasism?
 • Vem kan du vända dig till?

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.