Gå direkt till innehållet

Pedagogiska Pauser På Språng innebär att stillasittandet bryts under en lite längre paus och kombineras med ett pedagogiskt innehåll.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Kreativa promenader

Pedagogiska pauser på språng (medium)

Till lärare

Deltagare: Parvis

Att diskutera när man promenerar har visat sig öka kreativiteten. Passa därför på när det passar att låta eleverna få en uppgift eller fråga att diskutera under en bestämd tid. Diskussionen ska ske under en promenad på cirka 15 till 30 minuter. Anpassa promenadlängd och bestäm sträcka så att det passar just din elevgrupp. När de återkommer till klassrummet ska de ha ett svar på en fråga eller ett resonemang att redovisa.

Brainstorma på promenaden passar när pedagogen vill att eleverna ska brainstorma kring en fråga eller ett ämne man nyss har introducerat. Låt dem göra det på en snabb, pulshöjande promenad.

Exempel: Ta en rask promenad under 20 minuter och brainstorma kring argument för eller emot aktiv dödshjälp. När eleverna kommer tillbaka ska varje par presentera de argument de har kommit fram till. Skapa med fördel par som inte brukar arbeta tillsammans.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Traggla i trappan

Pedagogiska pauser på språng (medium)

Till lärare

Deltagare: Parvis

Den här övningen kan anpassas till olika ämnen men passar bäst för att plugga in glosor, begrepp och ord av olika slag. Eleverna jobbar parvis och förhör varandra på exempelvis glosor genom att den ena i paret säger det svenska ordet och den som blir förhörd säger vad ordet heter på det språk det handlar om.

Under tiden som eleverna förhör varandra ska de gå upp och ner i trappor i en så pass hög hastighet att de ökar sin puls. De kan gå bredvid eller efter varandra beroende på hur trappan ser ut och de ska gå upp och ner mellan 10 – 20 minuter. Denna övning ökar aktiviteten i frontalloben och förbättrar såväl arbetsminne som koncentrationsförmåga.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Snöbollskrig utan snö

Pedagogiska pauser på språng (medium)

Till lärare

Deltagare: Alla

Dags för snöbollskrig fast inomhus och utan snö. Övningen kan kombineras efter pedagogens önskemål om innehåll.

  1. Alla elever får var sitt papper och på det skriver de ett problem eller en fråga som ska lösas (Ex: en matteuppgift, en tes som behöver argument, en källa som ska granskas, ett ämne att hålla tal om.)
  2. När alla elever har skrivit ner sitt problem ska de knöla ihop pappret som en snöboll.
  3. Därefter ska alla resa sig upp och snöbollskriget kan börja. Alla ska kasta sina “snöbollar” på varandra. Ta upp en ny “snöboll” och kasta igen. Alla ska kasta minst tre gånger.
  4. När man har kastat färdigt tar man upp en “snöboll” och sätter sig ner och löser den uppgift som står nedskriven.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.