Gå direkt till innehållet

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse.

Genomförande:

 •  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör de olika yrken som framkommit inom klassen – skriv upp på tavlan. Skapa gemensamt kluster av de yrken som finns på tavlan.
 • Lyft frågan; Hur många olika yrken finns det totalt i Sverige? (ca 8500).
 • Eleverna får arbeta vidare i mindre grupper alternativ två och två och undersöka vilka kategorier (branscher) som finns och passar samman med klustren som finns på tavlan. Rubricera klustren utifrån de kategorier/branscher som finns.
 • Eleven väljer en kategori:
  • Vilka fler yrken finns inom den kategorin som du är intresserad av?
  • Vilka fler yrken skulle du kunna tänka dig att jobba med?
 • Välj någon/några yrkesfilmer som eleven/eleverna tittar på – Eleverna tar reda på lite mer om yrket hen är intresserad av:
  • Hur ser könsfördelningen ut inom det yrke/yrkesområde hen valt?
  • Eleverna dokumenterar kort i sin mindmap. Om tid finns kan eleverna berätta för varandra om de olika yrken de valt.

 

Användbara hemsidor:

Möt olika yrken online via:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Mindmap 2

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 2 att skriva ut.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.