Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

325 träffar

Skriv berättelse – om superhjältar

I det här arbetet tränar eleverna på att skriva berättelser och utveckla sitt skrivande. Eleverna får en given struktur att förhålla sig till och utifrån den ska de skriva en superhjälteberättelse!

Boktips inför läslovet från Malmös skolbibliotekarier

Läslovet nalkas. I den här resurser delar skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga i Malmö med sig av läsvärda böcker. Ett riktigt smörgåsbord!

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter – om hatbrott och trygga samtalsklimat

Bakom det här arbetet står "Grundskolefotboll mot rasismer - för allas lika värde" i samarbete med "Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad". Det här materialet hjälper dig att utbilda om och diskutera hatbrott och skapa ett tryggt samtalsklimat i klassrummet där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra.

Historia och svenska: Overkliga möten med artonhundratalet

Den här resursen för högstadiet ger eleverna ”möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”. Resursen innehåller en arbetsgång som integrerar svenska och historia.

Världskrigens tid och människor

Syftet med uppgifterna är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 

Quiz i litteraturhistoria

En stund över för repetition och lek? Låt eleverna göra ett traditionellt quiz i litteraturhistoria med frågor som "Vem skrev ...?" eller "Under vilken litterär epok ...?"

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet "Barnens bästa bibliotek" får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 

Teckenspråk

Den 14 maj firas teckenspråkets dag. Samma datum år 1981 fastslog den svenska riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Värt att fira! I den här resursen kan du lära dig mer om teckenspråket och göra en övning eller två.

Kims lek – att beskriva och memorera

Det här är en traditionell lek som kan göras i många varianter. I den här versionen används naturmaterial. Eleverna tränar på att beskriva vad de har valt att visa och senare i Kims lek att memorera s...

Träna på alfabetet!

I den här övningen ska eleverna samtidigt som de kastar en boll säga nästa bokstav i alfabetet. Här tränar eleverna på att lyssna och ordningen i alfabetet samtidigt med motorisk träning. Tips! Läs o...