Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

269 träffar
Resursmaterial

Bokcirkel – Spöksystrar

Dags för bokcirkel och att läsa Spöksystrar - Flickan på kyrkogården med eleverna. Här finns ett upplägg för arbetet, bedömningsmatriser och diskussionsfrågor.
Resursmaterial

Skriv berättelse – om superhjältar

I det här arbetet tränar eleverna på att skriva berättelser och utveckla sitt skrivande. Eleverna får en given struktur att förhålla sig till och utifrån den ska de skriva en superhjälteberättelse!
Resursmaterial

Boktips inför läslovet från Malmös skolbibliotekarier

Läslovet nalkas. I den här resurser delar skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga i Malmö med sig av läsvärda böcker. Ett riktigt smörgåsbord!
Resursmaterial

Världskrigens tid och människor

Syftet med uppgifterna är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 
Resursmaterial

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter – om hatbrott och trygga samtalsklimat

Bakom det här arbetet står "Grundskolefotboll mot rasismer - för allas lika värde" i samarbete med "Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad". Det här materialet hjälper dig att utbilda om och diskutera hatbrott och skapa ett tryggt samtalsklimat i klassrummet där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra.
Resursmaterial

Historia och svenska: Overkliga möten med artonhundratalet

Den här resursen för högstadiet ger eleverna ”möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”. Resursen innehåller en arbetsgång som integrerar svenska och historia.
Resursmaterial

Talängslan i skolan

Det här är en resurs som hjälper elever som lider av talängslan och som ger dem effektiva strategier. Strategierna är hämtade från boken Talrädsla i skolan (2017) av Daniel Sandin. Upplägget utgår från hur gymnasieläraren Camilla Lindskoug har jobbat med en grupp elever som behövde extra stöd med sin talängslan. Du kan så klart anpassa upplägget så att du jobbar med det i helklass.
Resursmaterial

Teckenspråk

Den 14 maj firas teckenspråkets dag. Samma datum år 1981 fastslog den svenska riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Värt att fira! I den här resursen kan du lära dig mer om teckenspråket och göra en övning eller två.
Resursmaterial

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet "Barnens bästa bibliotek" får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 
Resursmaterial

Det digitala skolbiblioteket och en lektion i att skapa poesi

Poesi är en textform våra elever kommer i kontakt med redan i unga år. Det kan vara i form av rim och ramsor, berättelser på vers, lyriska dikter eller låttexter. I det första mötet med dikter ligger...