Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

325 träffar

Bokcirkel – Förvandlad

Läs den spännande boken "Förvandlad" av Mårten Melin och få med dig ett heltäckande material med lektionsplanering, diskussionsfrågor till bokens alla kapitel och förslag på hur du kan jobba med läxan.

”Bästa friends forever” – kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål.

Kartläggning – Hitta språket

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen kunna...

Hjärnan och lässtrategier

Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

ATT KUNNA ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ DIGITALA VERKTYG OCH MEDIER

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen kunna...

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Det här arbetet är ett fortbildningsmaterial och handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitalisering...

Introduktion till gymnasiestudier

På Pauliskolan ger vi eleverna en gemensam och likvärdig introduktion till gymnasiestudierna. När eleverna kommer till gymnasiet ser  förkunskaperna väldigt olika ut, och därför har skolan tagit fram sex lektioner som ettorna tar del av under sin första tid på skolan.

Bokcirkel – Spöksystrar

Dags för bokcirkel och att läsa Spöksystrar - Flickan på kyrkogården med eleverna. Här finns ett upplägg för arbetet, bedömningsmatriser och diskussionsfrågor.

Bokcirkel – Glasbarnen

Dags för bokcirkel. Missa inte Glasbarnen av Kristina Ohlsson i det här arbetet där du får med dig:  Ett upplägg för arbetet med bokcirkeln, bedömningsmatriser och diskussionsfrågor till boken.