Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

75 träffar

Tidshjul

Eleverna ska med hjälp av tidshjulen skapa förståelse för hur mycket tid de har över varje dag, som skulle kunna användas till exempelvis sådant som krävs för att man ska få kropparna de ser på instag...

Introfilm

Visa introfilmen för eleverna.

Presentation av arbetsområdet

Avsluta lektionen med att beskriva arbetsområdet: att vi kommer jobba med kroppsideal och hälsa de kommande lektionerna. Visa den pedagogiska planeringen för båda ämnena och gå igenom med eleverna så...

Idealkroppen

Introduktionslektionen bör göras av båda lärarna om arbetsområdet genomförs som samarbete mellan idrott och hälsa och engelska. Utan någon form av introduktion eller beskrivning av mål och kunskapskr...

Exit ticket

Ge eleverna frågorna nedan som exit ticket till lektionens slut. Exit ticket: Vad tyckte du var lätt med att diskutera? Vad var svårt?