Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

137 träffar

LÄSNING – BOKSAMTAL

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...

Läsning – bokens framsida – före läsning

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.

Läsning – bokens framsida – under eller efter läsningen

En viktig lässtrategi är att skapa inre bilder av innehållet i en text. Dessa bilder behöver inte endast vara  föreställande utan kan också ge  uttryck för känslor, stämningar och annan förståelse av handlingen.

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.

Rasism och antidiskrimineringsskyddet.

Denna övning har som syfte att få en förståelse för och reflektera kring begreppet rasism och ”Ge rasismen rött kort”och hur dessa hänger ihop med Diskrimineringsgrunderna. Ytterst är syf...

Fördomsprofilen

Fördomsprofilen är en övning som går ut på att eleverna ska få ta del av ett antal porträttbilder och där de ska svara fritt på angivna frågor utifrån sina egna före-ställningar, för-domar om personer...

PEDAGOGISKA PAUSER (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

Vem har mest makt?

Syftet med denna övningen är att reflektera kring ordet makt. Den enorma makt det innebär att befinna sig inom normen är det få som talar om ändå är det den största makt man kan ha. Att ses som norm e...

Diskriminering, vad är det?

I det här lektionen får eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns.   &#...

Barnkonventionen

I den här lektionen får eleverna en inblick i barnkonventionen samt vetskap om vilka som är de viktigaste och främsta rättigheterna.