Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

51 träffar

Fågelpromenader – Ribersborg

Ribersborg är en av 12 platser där du hittar fågelpromenader på 7 olika språk. Fågelpromenaderna är framtagna av naturguiden Erik Hirschfeld och har översatts till sex olika språk med hjälp av Språkce...

Fågelpromenader – Sankt Pauli kyrkogård

Sankt Pauli kyrkogård är en av 12 platser där du hittar fågelpromenader på 7 olika språk. Fågelpromenaderna är framtagna av naturguiden Erik Hirschfeld och har översatts till sex olika språk med hjälp...

Matematik – Genomgångar i geometri och trigonometri

DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) Om resursen Här finns korta genomgångar i matematik. Det är både google-presentationer med manuskript och inspelade videogenomgångar....

Fågelpromenader – Strandhem

Strandhem är en av 12 platser där du hittar fågelpromenader på 8 olika språk. Fågelpromenaderna är framtagna av naturguiden Erik Hirschfeld och har översatts till sju olika språk med hjälp av Språkcen...

Programmering med NAO

Det här resursmaterialet innehåller en lektionsplanering med användning av roboten NAO, vilken har en inbyggd AI (artificiell intelligens). Genom arbete med NAO kan eleverna på ett lustfyllt sätt erövra kunskaper i digitaliseringens påverkan på samhället, AI och programmering. Lektionen med NAO inleds med ett samtal om robotar och AI samt hur det kommer att se ut i framtiden med tanke på det ständigt utvecklande digitala samhället. Därefter pratas det kort om programmeringens begrepp. Vidare arbetar eleverna i grupper och programmerar roboten NAO. Lågstadieelever lär känna NAO och programmerar denna via kort. Elever på mellanstadiet programmerar roboten via kort eller via programmet "Choreographe" i datorer. Undervisning med hjälp av NAO är väldigt uppskattad av eleverna. Med hjälp av roboten NAO erbjuds ett roligt och spännande sätt att introducera programmering för eleverna.

4. EXCERPT FROM HEART OF DARKNESS BY JOSEPH CONRAD

After reading Achebe’s obituary, I explain to students that before Achebe wrote his novel, Polish author Joseph Conrad wrote Heart of Darkness, a short novel or novella about a white man named Marlow...

5. ”THE SECOND COMING” BY WILLIAM BUTLER YEATS

During- Reading Activities: Introduce this text around chapter 6 or 7. “The Second Coming” by William Butler Yeats Read the epigraph at the front of the text and ask students to make predictions abou...

3. ACHEBE´S OBITUARY

3. Read Achebe’s obituary.  Select passages carefully, this obituary does include spoilers for the novel …

2. WHAT DO YOU KNOW ABOUT NIGERIA? (PRE-READING ACTIVITIES)

While reading Things Fall Apart, we will also focus on the country Nigeria itself which comes to life in the novel. Nigeria is often referred to as the ”Giant of Africa”, owing to its larg...

1. THE DANGER OF A SINGLE STORY (PRE-READING ACTIVITIES)

    Listen to the following speach and practise note-taking   While listening: Take notes in your own words. Focus on the main points only. Keep your note-taking short, writing phr...