Gå direkt till innehållet

3. Read Achebe’s obituary.  Select passages carefully, this obituary does include spoilers for the novel …

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till Achebe`s obituary

3. ACHEBE´S OBITUARY

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer och länkar till ”Achebe´s obituary”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.