Gå direkt till innehållet

Välkommen in i Hélene Nyréns klassrum och ta del av hennes spännande arbete med världskrigens tid i en särskild satsning för att öka lust och intresse för att läsa skönlitteratur. Hélene har som särskilt mål att eleverna ska bli medvetna om hur just de lär sig och utveckla sin historiemedvetenhet. Hon vill att de ska få ett ökat intresse av ämnet, så att de fortsätter lära på egen hand.

Syftet med uppgifterna är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att läsa skönlitteratur utvecklar de sin förmåga att förstå hur andra människor tänker och vad som ligger bakom andra människors sätt att tänka när de väljer olika vägar och handlingsalternativ i sitt liv. 


I den här resursen hittar du ett skönlitterärt upplägg i två steg:

  1. Litteraturuppgift – världskrigens tid och människorna
  2. Litteraturuppdrag – fördjupa dig i litteraturen

Välj om du vill göra alla delar eller delar av uppdragen utifrån ert arbete med skönlitteratur, historia och/eller samhällskunskap.


Litteraturuppgift

Litteraturuppdrag – fördjupning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.