Gå direkt till innehållet

Anna Broberg och Ella-Kari Meyrell är båda vinnare av Malmö Pedagogpris, inom kategorin förskola. I den här resursen delar de med sig av hur de arbetar tematiskt på den öppna förskolan Hera i Rosengård.

Ta del av hur de arbetar med böcker för att främja språkutvecklingen och öka intresset för böcker och läsning i sig. Det tematiska arbetssättet skapar en helhet i verksamheten. Läs, inspireras och låna! Eller som vinnarna själva uttrycker sig om det kollegiala lärandet: ”Våga bjud på det du kan och dig själv!”

Tematiskt arbetssätt

Den röda tråden i det tematiska arbetssättet är den aktuella temaboken. Vi arbetar med boken på olika sätt och inkluderar så många estetiska uttryckssätt som möjligt. Då vi har många vuxna och yngre barn (även 0-1-åringar), med annat modersmål och olika kunskaper i det svenska språket är valet av bok viktigt. Det behöver vara ett enkelt och tydligt språk och att vi pedagoger tycker om och känner oss inspirerade av boken. Vi har ett fint samarbete med närliggande bibliotek som bland annat hjälper oss att hitta passande böcker. Det tematiska arbetssättet där leken ständigt är närvarande inkluderar många olika aktiviteter:

  • högläsning
  • skapande
  • pedagogisk miljö
  • sång och musik.

 

Högläsning

Vi varierar våra sagostunder på olika sätt. Vi läser boken via projicering på en vägg. Ibland utgår vi från den fysiska boken där vi själva dramatiserar lite mera med olika figurer och där vi ibland har en passande projicerad bakgrundsbild. Under sagoläsningen stannar vi upp och förstärker berättelsen med olika rekvisita eller olika ljud. Ljuden kan vara alltifrån inspelade ljud till laborering med våra egna röster. Ibland lägger vi in sånger som passar sagan. Vi anpassar läsningen efter den barngrupp vi har vid lästillfället. Har vi många yngre barn kan vi stanna lite längre i tittutlekar med till exempel sjalar och våra egna händer.

Vi försöker genom olika tillvägagångssätt stimulera så många olika sinnen som möjligt för våra besökare vid själva sagostunden. Dofta, känna, lyssna och titta på passande saker utifrån boken. Något vi har arbetat mycket med är att våga stanna upp under läsningen och interagera med barnen och förstärka det som händer i boken. Till boken ”Binta dansar” stannade vi tex upp vid ett uppslag där huvudkaraktärerna dansar. Vi tog fram sjalar och satte på ”trum-musik” där vi dansade tillsammans med sjalarna till musiken. Vi har även arbetat mycket med en bokserie vars böcker bla heter ”Titta havet, Titta parken” osv. Dessa böcker har enkel text och man kan lätt stanna upp i boken och till exempel låta barnen få dofta på passande saker från boken. Det kan handla om doften från clementinskal eller tång från havet. De får lyssna på prasslande löv eller känna på och plaska med vatten i en vattenbalja. Beroende på barnens reaktioner stannar vi i stunden olika lång tid. Efter varje sagostund får barnen utforska och leka med det materialet/rekvisitan som vi använt till boken.

 

Skapande

Vår ateljé ligger mitt i vårt stora rum och vi vill att den ska vara så levande som möjligt. Vi varierar ständigt materialet och redskapen i ateljén. Det är ibland en utmaning då vi har så olika åldrar på barnen som kommer till oss. Små barn som kryper omkring på golvet och de lite större som pysslar med pärlor, paljetter med mera. Men vi uppmuntrar föräldrarna att vara närvarande och skapa med sina barn vilket brukar fungera bra. Här är vi som personal också skapande förebilder. Vi kopplar ofta vårt skapande till det temat och de böcker vi arbetar med. Det kan vara spännpapper som vi har på bord, golv eller vägg, ibland också i olika rum. Vi låter ibland också skapandet får lov att vara kvar och fortsätta vid ett annat tillfälle.  För att ibland förstärka skapandeupplevelsen för vi in olika typer av passande musik.

 

Pedagogisk miljö

Vi bygger upp tillfälliga lekhörnor kopplade till de aktuella temaböckerna där barnen kan få uppleva boken igen via leken. Även så kallade ”Sagostigar” byggs upp där vi sätter upp bilder från boken på väggar och golv. Vi sätter upp alster som besökarna skapat för att fördjupa miljön. Böcker är placerade på lättillgängligt och lockande sätt på passande platser i lokalen. Vid bilgaraget står böcker om fordon, i doktorshörna står böcker om kroppen och att gå till doktorn och så vidare. Det är viktigt att det syns vad vi arbetar med när man kommer in i lokalerna.

 

Sång och musik

Egengjorda sånger görs till varje ny bok. Sångstunden formas ofta efter boken vi arbetar med. Många gånger när man har sångstunder blir det ganska livfullt och glatt och det är viktigt att få med många olika känslostämningar för yngre barn. Vi har därför medvetet fört in fler sånger som går lite saktare och som är lite mer stämningsfulla. Vi blandar de klassiska barnsångerna med mer okända sånger. För att förstärka och variera stämningen under musikstunden använder vi även till exempel såpbubblor och sjalar.

 

Det kollegiala lärandet!

Det är viktigt att man pedagoger emellan vågar låta sig inspireras av varandra och inspirera varandra. Byt sånger och idéer till skapande och tipsa varandra om böcker. Gå omkring i varandras pedagogiska miljöer och titta, lyssna och känn in. Varje pedagog kan sen göra det till sitt eget med den grupp man arbetar med. Våga bjud på det du kan och dig själv.

 

Tematiskt arbetssätt i bilder

Förberedd sagostund med en bakgrund av en projicerad video med regn mot fönster

En förberedd sagostund med boken ”Emma stannar hemma”. I bakgrunden visas en projicerad video med regn mot fönster.

Målning på projicerad bakgrund till boken Snigelns visa

Målning på projicerad bakgrund till bokens ”Snigelns visa”.

Rekvisita till dramatisering för högläsning av boken Emma stannar hemma

Rekvisita till dramatisering av boken ”Emma stannar hemma”.

Rekvisita till högläsning av boken Titta i havet

Rekvisita till högläsning av boken ”Titta i havet” då barnen fick känna och dofta.

Barns skapande på spännpapper för att gestalta innehållet i boken Titta havet

Barnen har skapat ett gemensamt hav på spännpapper kopplat till boken ”Titta havet”.

Bild på målning som barn har gjort kopplat till boken Hej hej hej

Gemensam målning av Malmö kopplat till läsning av boken ”Hej-hej-hej”.

 

Läs mer om vinnarna

Pedagog Malmö presenterar vinnarna Anna Broberg och Ella-Kari Meyrell.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.