Gå direkt till innehållet

Uppdraget var att identifiera nyckelbegrepp inom ämnet religionskunskap som är centrala och brukar vara svåra för elever att internalisera. Detta sker dels genom att PS kontaktar enskilda lärare, lärarlag och centrala ämnesgrupper för att få uppslag från de som undervisar olika elevgrupper på vad i ämnesstoffen som utgör svårigheter vid studierna. Dels sker det genom att PS själva i delar ingår i undervisningssituationer för elever som har behov på UngMalmö. PS går igenom kunskapskraven och centrala innehållet för respektive ämne och tar hänsyn även till de övergripande målen samt färdigheter som eleverna ska kunna.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material. Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

Under VT 18 har materialet även kompletterats med material som berör världsreligionerna. Detta material beskrivs under Världsreligionerna, men i korthet är tanken att det ska ge en introduktion till världsreligionerna och vara ett komplement till ordinarie läromedel och ordinarie undervisning som stöd för eleverna.

Om resursen

 

Information

Materialet består av textfiler och av ljudfiler. Textfilerna läses upp och denna uppläsning ligger i MP3-format och kan laddas ner i filsamlingen längre ner i resursmaterialet för religion 1. Nedan finns en förhandsvisning av en av de texter som finns för kursen religionskunskap 1 från DUSM.

 

Förhandsvisning

Manus filer

MANUS Analys, tolkningar, perspektiv

MANUS Identitet och identitetsskapande

MANUS Kultur och religion

MANUS Livsåskådning och människosyn

MANUS Moral och etiska modeller

MANUS Relation, samband, argument och slutsats

MANUS Kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet

MANUS Vetenskap och religion

Ljudfiler: Upplästa manus

Analys v.2.mp3

Identitet.mp3

Kultur.mp3

Livsåskådning.mp3

Moral.mp3

Relation.mp3

Sexualitet.mp3

Vetenskap.mp3

Ordboken

Nedan finns en länk till en ordbok där centrala nyckelbegrepp inom religionskunskap 1 förklaras. I ordboken finns möjligheten att få varje nyckelbegrepp uppläst. MP3-filerna ligger i samlade i en zip-fil nedan. De kan även laddas ner genom att klicka på länken till respektive nyckelbegrepp i textmaterialet för ordboken.

Ordlista

OrdlistaRe1Arabiska

Religionsbegrepp MP3.zip

Världsreligionerna

Under världsreligionerna finns material som ska fungera som komplement till den ordinarie undervisningen om de fem världsreligionerna. Materialet ger en kort överblick av de olika världsreligionerna.

Judendomen

Judendomen

Judendomen

Judendomen

JudendomenArabiska

Kristendomen

Kristendomen

Kristendomen

Kristendomen

KristendomArabiska

Islam

Islam

IslamArabiska

Islam

Islam

Hinduismen

Hinduismen

Hinduismen

Hinduismen

HinduismArabiska

Buddhismen

Buddhismen

Texthäfte: BuddhismArabiska

Buddhismen

Buddhismen

 

Skapare av material och licens

Av Jakob Waller och Fredrik Karlsson (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar)

Översättning till arabiska: Husain Ahmed Alobaidi.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.