Gå direkt till innehållet

Den här resursen tar sin avstamp i “Öppna Malmö Vision 2050” som samlar unga i vår stad med syftet att alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet och leva i staden som jämlikar. Resursen leder så klart vidare till vilka visioner dina elever har!


Om Öppna Malmö

Vilka visioner har unga människor om Malmö? Öppna Malmö har samlat unga i staden för att skapa och visualisera nya visioner om ett Malmö där alla kan bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering. 

Med kulturen som inspiration och redskap har ett antal visioner om framtidens Malmö arbetats fram av unga Malmöbor. Dessa har illustrerats av konst- och designelever från Östra Grevie Folkhögskola. Slutresultatet presentera i en utställning som kommer att synas runt om i vår stad och på malmo.se/oppnamalmo.

 

Dina elevers drömstad

Så – hur ser dina elevers drömstad ut? Hur skapar vi ett Malmö för alla? Vilka lösningar ser eleverna på framtidens utmaningar? Låt dina elever visionerna och använda sin fantasi för att tänka nytt och skapa en framtida drömstad!

Nedan hittar du tre övningar som ni kan göra i klassen och som hjälper eleverna att visionera om ett framtida Malmö. Övningarna flätar samman artiklar från Barnkonventionen. 

 


 

Övning: Barnkonventionen – vad är det?

Låt dina elever bekanta sig med Barnkonventionen.


 

Övning: Bygg en triangel kring det som är viktigast för er!

Hur ser dina elevers drömstad ut? Vilka lösningar ser de på framtidens utmaningar? Låt dina elever visionera och använda sin fantasi för att tänka nytt och skapa en framtida drömstad!  Vad krävs för att alla ska kunna bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering? Följande övningar hjälper dina elever att börja visionera och klura på hur de vill att Malmö ska bli en drömstad. Vad ingår i drömstaden? Vad krävs för detta och vad behöver de vuxna göra för att detta ska bli verklighet?


 

Övning: Rita din drömstad

I den här övningen ska varje elev få drömma fritt genom att fundera och därefter rita sin drömstad. Varför inte sedan låta teckningarna bli en utställning med en kort beskrivning bredvid över vad varje elev drömmer om.


 

Mobile Stories – ditt verktyg för att göra skillnad

På plattformen Grundskolefotboll mot rasismer – Mobile Stories kan eleverna göra skillnad genom att berätta om det som berör dem och deras vänner. Eleverna kan lära barn och vuxna om barns mänskliga rättigheter. Ord och bild kan bli deras verktyg!


 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.