DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida.

Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9, men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Begreppsordlistan består av tre kolumner: en kolumn med begreppsordet på svenska, en kolumn med begreppsordet översatt till det andra språket och en kolumn med exempel eller förklaring av begreppet på svenska.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.