Gå direkt till innehållet

I denna resurs  finns en lärarhandledning till filmen ”Masel Tov Cocktail” – en film som rör kontemporär judisk identitet och antisemitism. I handledningen finns texter som kan vara grunden till en genomgång med eleverna samt specifika referenser till filmen för dig som lärare. Handledningen innehåller även övningar för eleverna att arbeta med efter filmvisningen.

 

Filmen Masel Tov Cocktail

Filmen Masel Tov Cocktail (30 min) går att se på Skolbibliotek i Malmös hemsida, men endast om du är inloggad på Malmö stads nätverk. Filmen är på tyska och är 31 minuter lång. Den skapades 2020 av Arkadij Khaet och Mickey Paatzsch.

Kortfilmen handlar om en rysk-judisk kille vid namn Dimitrij Lieberman (Dima). Filmen tar upp antisemitism, en mängd olika judiska stereotyper och även Dimas frustration över att vara en del av en minoritetsgrupp. Exempelvis beskriver filmen upplevelsen av att vara utsatt för mikroaggressioner och att få representera en hel folkgrupp.

 

Handledningens syfte

Handledningens syfte innehållande text om judisk historia och identitet är att skapa den grund och förförståelse som behövs för att eleverna ska kunna hänga med i filmen men även för att få en ökad förståelse över vad judisk identitet kan innebära samt hur antisemitism och fördomar kan ta sig uttryck. Med hjälp av filmen och övningarna får eleverna en än mer fördjupad kunskap i detta och får även chansen att reflektera över sin egen identitet. Målet är att eleverna ska få nya insikter om judisk identitet och det judiska minoritetsskapet.

Handledningen och övningarna riktar sig till ett arbete med värdegrunden, historieämnet i årskurs 9 eller historia 1b på gymnasiet samt religionskunskap 1 och 2.

 

Handledningens innehåll

  • En text om judisk identitet och minoritetsskapet
  • En historisk bakgrund om judisk historia, Förintelsen och antisemitism
  • Lärarinstruktioner med stödsvar till övningarna.
  • Övningar till eleverna
  • Koppling till styrdokumenten

Huvuddel

I följande dokument finner du: en introduktion till lärarhandledningen, ett avsnitt om judisk identitet, minoritetsskap och antisemitism, exempel på stereotyper och föreställningar i filmen, en historisk bakgrund samt en begreppslista.


Lärarinstruktion


Övningar till eleverna


Kopplingar till styrdokument

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.