Gå direkt till innehållet

Den här resursen handlar om hur du kan organisera det fysiska klassrummet för att skapa goda förutsättningar för ditt ledarskap och elevernas lärande. 

Nedan hittar du en Checklista som påminner dig om vad du bör tänka på för att undvika fokus-, tidstjuvar och ”gnissel” i klassrummet. I mångt och mycket handlar det om att förebygga situationer som kan leda till oro. Allt för att ledarskap och lärande ska få blomstra! Kanske en del av punkterna i listan av olika anledningar inte går att uppnå i ditt klassrum. Låt dem vara och välj det som passar dig, eleverna, klassrummet och din undervisning. 


Checklista för att organisera klassrummet

Varför en checklista om den fysiska lärmiljön? En orolig och ogenomtänkt miljö kan faktiskt göra att eleverna nedvärderar undervisningen. Detta eftersom det kan signalera att du inte tycker att elevernas arbetsmiljö (den fysiska miljön) är viktig, vilket i sin tur kan tolkas som att du inte tycker att elevernas lärande är viktigt. Checklistan påminner dig om att den fysiska lärmiljön påverkar undervisningen. 

Checklistan hjälper dig också att på förhand tänka till och planera. Att ha planerat signalerar kontroll och att du vet vad som gäller. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan när eleverna ska vara med och bestämma och när det är du som drar upp riktlinjerna. Ett exempel när det inte ska finnas något utrymme för diskussion och tveksamheter är placeringen i klassrummet. Velande från din sida kan skapa oro och ge utrymme för onödiga kommentarer. 

Testa dig fram! Var nyfiken och se vad som fungerar och vad du kan modifiera i listan.  

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.