Gå direkt till innehållet

Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige. I denna resurs bjuder hon på tips kring arbetsro och struktur med utgångspunkt i ”den Magiska 7:an”.

För några år sedan satt jag tillsammans med en kollega och diskuterade arbetsro och mer specifikt hur man skapar arbetsro. Vi såg rätt snart att det var svårt att både definiera vad arbetsro är men framförallt hur vi skulle få till det i våra klasser med alla våra elevers olika behov i centrum. Det är utifrån det här samtalet som jag sedan skapade det som jag kallar för Magiska 7:an. Allt utifrån en tanke om att skapa en tydlig ram och struktur för en lektion/arbetsaktivitet, något som gagnar alla elever men alldeles särskilt de eleverna som verkligen behöver tydlighet för att kunna arbeta och tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Det fiffiga med Magiska 7:an är att den passar för alla åldrar och under elevens hela skoldag. Allt handlar om att anpassa och vrida till den så att den fungerar till exempel på en mattelektion, på en friluftsdag eller på fritids.

Jag har hört en del kollegor som har ”protesterat” mot att använda lektionsmallar som till exempel Magiska 7:an då man upplever att det kan bli för styrt och för oflexibelt.  För min del så tänker jag mig Magiska 7:an som en ram som ringar in och gör det tydligt kring vad som ska ske och på vilket sätt och sedan skapar jag själva målningen tillsammans med mina elever. Min upplevelse är att de flesta elever upplever det som skönt med den här tydligheten och att det snarare hjälper än stjälper när det gäller kreativitet och engagemang. Sedan tänker jag också att det är självklart att alla ramar inte behöver se exakt lika ut utan även här kan vi forma den som det passar bäst för just den klassen man arbetar med. Jag tänker till exempel på hur vi lägger in pauser, hur våra genomgångar ser ut med mera.

Med detta sagt vill jag nu presentera min Magiska 7:a och ge några förslag på hur man kan använda den.

Läs mer om Magiska 7:an

 

 

Joanna Lundin

 

Fler arbeten av Joanna Lundin:

Här har du ditt klassrum!

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.