Gå direkt till innehållet

I den här resursen finner du ett undervisningsmaterial som är kopplat till utställningen ”I livets väntrum” på Malmö Borgarskola. 

Materialet består av ett föreläsningsmanus, en bildpresentation, sju uppgifter till eleverna samt upplägg och handledning som följer nedan.

Läraren rekommenderas att avsätta minst tre lektioner till besöket:

 1. Under den första lektionen håller läraren föreläsningen om Förintelsen. Lektionen avslutas med att eleverna delas in i grupper och varje grupp får en av de sju uppgifterna.
 2. Uppgifterna ska eleverna arbeta med under besöket på utställningen. Eventuellt kan läraren om så behövs avsätta ytterligare tid för arbete med uppgifterna.
 3. Under den tredje lektionen redovisar eleverna i helklass vad de kommit fram till.

Vill ni boka in er på ett besök så kontakta Malmö Borgarskola direkt: borgarskolan@malmo.se – alternativt via 040-34 67 04.

Föreläsningen är ett försök att komprimera den bakgrundskunskap som eleverna behöver för att bäst kunna ta till sig utställningen. Om läraren tidigare gått igenom andra världskriget och Förintelsen kan föreläsningen modifieras. Föreläsningen består av följande delar:

 • Kort om antisemitism
 • Hitlers och NSDAPs makttillträde
 • Nazisternas nedmontering av demokratin och genomförande av deras antisemitiska agenda (fram till 1938)
 • Judarnas situation i Europa och Sverige (mycket kort)
 • Ockupationen av Polen, nazisternas getton och koncentrationsläger
 • Anfallet på Sovjetunionen, massmord på judar, förintelseläger och dödsmarscher
 • De danska judarnas flykt över Öresund
 • Röda korset räddningsaktioner

Till föreläsningen bifogas nedan ett bildspel samt ett föreläsningsmanus till läraren.


Bildspel till föreläsningen


Föreläsningsmanus till läraren


Elevernas uppgifter och vad de kan tänkas finna – till läraren


Uppgifter till eleverna

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.