Gå direkt till innehållet

Barnkonventionen gäller här och nu och för alla barn. Det krävs kloka och modiga människor som vågar stå upp för lika rättigheter och arbetet för barnets mänskliga rättigheter tar aldrig slut. I mars öppnar utställningen ”Barn har också rättigheter!” på Malmö museum.

Utställningen är utvecklad tillsammans med barn mellan 9-13 år och producerad av Forum för Levande historia i Stockholm, i samarbete med Barnombudsmannen, Rädda Barnen och UNICEF. Med utställningen vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv.

En kostnadsfri workshop i utställningen erbjuds för elever i åk 6. Använd gärna denna workshop som en del i arbetet för barnens mänskliga rättigheter och följ gärna upp besöket i skolan med material från ”My human rights” i denna resurs.

Workshop på Malmö museum bokas via Kulturbokningen.

Tecknad bild av: Monika Marklinger


I följande resurs finner du följande uppföljningsmaterial:

  • Länk och information om Barnrättsspelet
  • Lärarhandledning Barnrättsspelet
  • Samtalskort från Barnkonventionen i A4 för print
  • Målarbok i A4 för print
  • Informationsfolder Barnrättsspelet

 

 

Barnrättsspelet

Barnrättsspelet är utvecklat med och för barn i mellanstadieåldern, 10-13 år. Syftet är att barnen genom spelet på ett lekfullt sätt ska känna till sina rättigheter, förstå dem och få mod att hävda dem när det behövs. I den här resursen får du tips på hur du kan utveckla och stärka barns kunskaper om sina rättigheter med hjälp av spelet.


Lärarhandledning till Barnrättsspelet


Samtalskort från Barnkonventionen


Målarbok från Barnkonventionen


Informationsfolder om Barnrättsspelet


Fördjupning – jobba vidare med barnens rättigheter

Vill ni fördjupa er ytterligare kring barns rättigheter passar det väl att använda följande arbetsområde. Här ligger fokus på att fördjupa sig inom FN:s konvention om barnens rättigheter, enligt artikel 42 i barnkonventionen, att barn ska få kunskap om sina rättigheter. För att uppnå detta mål behöver vi vuxna känna till barnkonventionens alla artiklar och arbeta utifrån barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv.

Detta arbetsområde skapar förutsättningar för att synliggöra begränsande normer, diskriminering och makt som förhindrar barns fulla potential. Följ länken för att komma till arbetsområdet Ge rasismer rött kort

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.