Gå direkt till innehållet

Förberedelse av kartläggning

För att du ska kunna ge dina flerspråkiga elever de bästa möjliga förutsättningarna att visa sina förmågor och färdigheter under kartläggning och analys av deras språkliga medvetenhet är det viktigt att du förbereder dig. 

Här hittar du fyra matriser som utgår från fyra kännetecken i undervisningen som stöttar elever som utvecklar ett nytt språk samtidigt som de utvecklar nya kunskaper: 

  1. språkliga mål
  2. kontextrikedom
  3. interaktion med andra
  4. stöttande aktiviteter

Kännetecknen representerar delar i undervisningen/kartläggningssituationen som är nödvändiga för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, men bra för alla elever.

I matrisens kolumn “Frågor att ställa sig inför planering” finns stöd för din tanke inför planeringen och i kolumnen “Exempel” finns det konkreta metoder som anknyter till varje kännetecken. Dessa exempel är just “exempel” och ska därför inte betraktas som “facit”. Förhoppningsvis blir du inspirerad att fundera över och utveckla ditt språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt för just de elever som du ska kartlägga och undervisa, utifrån deras förutsättningar och behov.

 


Matriser inför kartläggning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen