Gå direkt till innehållet

4. Skapande av egen skulptur

A) Återberättande efter besöket

Låt eleverna återberätta vad ni sett i Kungsparken. Skriv ner en gemensam text utifrån vad eleverna berättar. Låt varje elev få ett exemplar av texten och montera sina egna bilder till den.

För att kunna bedöma eleverna när det gäller att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg behöver eleverna bearbeta sina bilder. Verktyg som kan användas till beskärning är de som finns direkt i kameraverktyget, Paint eller via en lämplig App, till exempel Adobe Photoshop Express:editor.

B) Skapande av skulpturer

Utifrån klassens bilder får varje elev välja något som de vill skapa. Förslag till material är lera för att efterlikna skulpturens struktur. Eleverna bör skapa små skulpturer i lera. Det är svårt och arbetskrävande för pedagogen att skapa en skulptur som bygger på att den ska sättas samman. Det är lättare att genomföra arbetsmomentet om det är separata delar som kan finnas tillsammans och bilda ett verk om det så önskas.

Tänk på att eleverna ska dokumentera arbetsprocessen. Det kommer ett moment senare där de ska beskriva hur och vad de har gjort. Detta kan göras till exempel med en loggbok eller bloggar.

C) Återberätta arbetsprocessen

Eleverna ska återberätta processen av skapandet med hjälp av sina bilder och texter. Detta kan göras till exempel via presentationsverktyget Powerpoint eller Presentationer i Google.

Använd arbetsbladet Arbetet med Diana – jaktens gudinna för stöd i arbetet.

 

En Whiteboard med bilder och text kring Diana

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Skapande av egen skulptur”

Skapande av egen skulptur

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.