Gå direkt till innehållet

Under denna lektion ska elevernas introduceras i lite forskningsresultat. De ska själva få reflektera kring vad som gör en framgångsrik språkinlärare och jämföra sina förslag med vad några forskare kommit fram till.

Eleverna ska formulera några meningar på svenska som de själva använder när de pratar om musik och sedan översätta dem på målspråket. De får använda sig om alla möjliga medel och deras översättning projiceras och diskuteras i helklass. Tillsammans rättar ni vid behov.  

Ni lyssnar ännu en gång snabbt på låtarna på er lista och lägger till fler låtar om eleverna har fler förslag.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vad gör en framgångsrik språkinlärare?

Risktagning och musiksnack

Till lärare

Elever ska i form av EPA (enskild, par, alla) reflektera kring vad som gör en framgångsrik språkinlärare. Dokumentera deras förslag så att de är lättåtkomliga för alla.

Projicera sedan följande PDF.  Presentera vad som karakteriserar en framgångsrik språkinlärare till exempel enligt forskarna Nunan, Oxford, Rubin, Wenden med flera.

En framgångsrik språkinlärare:

 • tror på sin förmåga att lära sig
 • är motiverad
 • är medveten om varför han/hon vill lära sig
 • är inte rädd för att göra misstag
 • tar risker
 • är bra på att gissa
 • har förmåga att se mönster i språket
 • har en positiv attityd till språket och dess kultur
 • söker tillfällen att öva språket
 • är villig att ta ett visst ansvar för sitt eget lärande.

Projicera gärna texten och låt klassen jämför med sina egna förslag. Har de mycket gemensamt? Har eleverna fler konkreta tips och bra idéer? Dela PDF:n Om en framgångsrik språkinlärare i Classroom. Visa samtidigt deras egna förslag. Påminna alla att det är viktigt att alla vågar och att alla hjälps åt! Klassens anda ska vara: vi sitter i båten tillsammans!

Till elever

I denna moment ska ni tillsammans reflektera och ge förslag på vad som gör en framgångsrik språkinlärare samt ta reda på vad forskning säger.

 

 • Ni ska först reflektera över frågorna: Vad gör en framgångsrik språkinlärare? Vad ska man göra för att lyckas lära sig ett nytt språk? Ge förslag på både hur man ska tänka och vad man kan göra. Svara i en EPA.
 • Läraren kommer att dokumentera era idéer och ni kommer sedan att läsa vad forskare som kommit fram till.
 • Jämför klassens förslag med PDF:n med forskningsresultat som ni kommer att få delade med er.
 • Glöm inte att det är viktigt att du vågar ta risker och att hela klassen ska hjälps åt. Vi sitter i båten tillsammans!

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hur pratar man om musik?

Risktagning och musiksnack

Till lärare

Skapa ett gemensamt dokument där du ber eleverna att på svenska skriva ord, begrepp och meningar som man ofta använder för att prata om musik och de känslor som musik kan frambringa. Dessa ska sedan översättas av eleverna och kommer att utgöra en gloslista som kommer att vara till hjälp för hela klassen vid ett senare tillfälle när ska ta sig an uppgiften att uttrycka sig kring en låt på målspråket.

Jag låter alltid eleverna själva översätta och alla medel är tillåtna, Google translate, reverso.net, online lexikon, appar, böcker, bloggar osv. Jag projicerar alltid det färdiga resultatet för att vi ska kunna diskutera deras översättningar och prata om modern teknologi och mänsklig kunskap. På så sätt sker diskussionerna om språket oftast i mitt klassrum. Eleverna läser högt för varandra och tränar på uttalet, vi pratar om hur och varför man, vi rättar tillsammans, ger exempel och alla i klassen får chansen att fråga, förklara, lära ut och lära.

Till elever

 • Under denna moment ska ni skapa ett gemensamt dokument där ni på svenska skriver ord, begrepp och meningar som man ofta använder för att prata om musik och de känslor som musik kan frambringa.
 • Ni ska översätta det ni skrivit. Dokumentet blir en gloslistan ni alla kommer att kunna ha till hjälp under en annan moment längre fram. Ni får använda vad ni vill för att översätta men försöker vara uppmärksam på att översättningsprogram sällan lyckas översätta långa meningar korrekt.
 • Er översättning projiceras och ni ska gå igenom den tillsammans. Läs hög för varandra, träna på uttalet, pratar om hur ni översatte, varför det översattes på det viset, bolla med varandra för att se om översättningen är rätt, ge exempel på orden i en annan mening. Alla i klassen ska bidrag och glöm inte att fråga, förklara, lära ut och lära!

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hits från då, del 2

Risktagning och musiksnack

Till lärare

Fråga eleverna om någon lyssnat mer på några låtar i spellistan på Youtube ni gjorde förra lektionen. Färska upp deras minne genom att spela några sekunder av låtarna. Tillägg nya låtar om de har hittat nya. Glöm inte att då påminna dem att de ska lägga in info i dokumentet Låtlista.

Till elever

I detta moment ska ni färska upp minnet och komplettera er spellistan på Youtube.

 • Har ni hittat nya låtar på franska/spanska/tyska?
 • Lägg till dem i låtlistan och be läraren att lägga till dem i spellistan.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.